Uprawnienia administratorów

Poznaj domyślne role administratorów (w tym administratorów systemu) i niestandardowe role administratorów w Workplace. Dowiedz się również, jak przypisywać i cofać uprawnienia administratora oraz co zrobić, jeśli administrator systemu opuści Workplace.