Jak dodać numer zamówienia do faktury w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Aby dodać numer zamówienia do swoich faktur:
  1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Płatności, a następnie Dane firmy.
  3. Wprowadź dane numeru zamówienia w przeznaczonym do tego polu.
Uwaga: Jeśli w społeczności skonfigurowano już fakturowanie, po przejściu do faktury będzie dostępny obszar, w którym możesz dodać numer zamówienia.
Czy ta informacja była pomocna?