Biblioteka wiedzy

Biblioteka wiedzy umożliwia scentralizowanie ważnych informacji na potrzeby pracowników. Zacznij tworzyć własne strony bez kodowania w celu przechowywania różnych informacji – mogą to być na przykład informacje na temat świadczeń pracowniczych, zasady dotyczące podróżowania czy podręczniki dla pracowników. Więcej informacji na temat Biblioteki wiedzy znajdziesz w Centrum zasobów dla klientów.

Zasoby zastępuje Biblioteka wiedzy, która oferuje lepsze funkcje i funkcjonalność. Jeśli Twoja firma ma stronę Zasoby, została automatycznie przeniesiona do kategorii Biblioteki wiedzy.
Więcej informacji o Bibliotece wiedzy znajdziesz tutaj.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby dodać redaktorów i przeglądających do kategorii Biblioteki wiedzy lub ich z niej usunąć, samodzielnie edytuj uprawnienia. Uprawnienia do edycji kategorii mogą być przyznawane przez aktualnego redaktora, administratora systemu, moderatora treści lub osobę pełniącą niestandardową rolę administratora, która przyznaje uprawnienia do Biblioteki wiedzy.
Aby dodać redaktorów i przeglądających albo ich usunąć:
 1. Przejdź do Biblioteki wiedzy, korzystając z menu po lewej stronie Workplace.
 2. Wybierz kategorię, dla której chcesz nadać uprawnienia do edycji lub przeglądania.
 3. Na stronie kategorii kliknij Edytuj.
 4. Kliknij opcję Zaproś.
 5. W obszarze Może przeglądać dodaj osoby, które mogą przeglądać strony kategorii i podkategorii według imienia i nazwiska, pola profilu lub członkostwa w grupie. Dodać można też całą firmę. Możesz wybrać tylko jedną metodę dodawania przeglądających.
 6. W obszarze Może edytować dodaj osoby, które mogą edytować strony kategorii i podkategorii według imienia i nazwiska lub członkostwa w grupie. Redaktorem Biblioteki wiedzy może być każdy użytkownik Workplace. Możesz wybrać tylko jedną metodę dodawania redaktorów.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Po przejrzeniu zmian kliknij Zapisz zmiany.
Czy ta informacja była pomocna?
Zawartość w Bibliotece wiedzy mogą tworzyć moderatorzy zawartości, administratorzy systemu i administratorzy z przypisaną odpowiednią niestandardową rolą administratora.
Administratorzy mogą również dodawać innych użytkowników Workplace jako edytorów w określonej kategorii (klikając Zaproś). Dodany użytkownik może edytować daną kategorię i wszystkie jej podkategorie.
Aby utworzyć nową kategorię lub podkategorię w Bibliotece wiedzy:
 1. Kliknij stronę główną Workplace.
 2. Wybierz Biblioteka wiedzy w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij Utwórz kategorię w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz tytuł, kolor ikony i obraz dla kategorii, a następnie kliknij Utwórz kategorię.
 5. Po utworzeniu kategorii utwórz układ pusty, układ wstępnie sformatowany lub listę zasobów, aby gromadzić przydatne narzędzia i pliki w jednym miejscu.
 6. Aby dodać podkategorię, kliknij Dodaj podkategorię w panelu po lewej stronie. W ramach podkategorii możesz dodać mniejsze podkategorie.
 7. Kliknij Zaproś, aby zdecydować, kto może edytować lub wyświetlać kategorię i jej podkategorie.
 8. Kiedy kategoria będzie gotowa, kliknij Zapisz wersję roboczą lub Aktualizuj.
Uwaga: Wybrana grupa odbiorców widzi tylko kategorie, które mają dodanych widzów. Jeśli kategoria nie ma wybranych widzów, pozostanie w wersji roboczej.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby edytować lub usunąć zawartość z Biblioteki wiedzy, trzeba mieć uprawnienia administratora systemu lub uprawnienia niestandardowe do edycji zawartości.
Aby edytować kategorie i podkategorie Biblioteki wiedzy:
 1. Kliknij kategorię, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu. Teraz możesz edytować zawartość.
 3. Kliknij Zaproś, aby dodać innych edytorów i zdecydować, kto może wyświetlić tę kategorię.
 4. Kiedy skończysz wprowadzać zmiany w zawartości, kliknij Aktualizuj.
Jeśli edytujesz artykuł, który ma już czytelników, wszelkie zmiany będą dla nich natychmiast widoczne.
Aby usunąć kategorię lub podkategorię:
 1. Kliknij w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Usuń. Usuniętej kategorii nie można odzyskać.
Aby zarządzać uprawnieniami dotyczącymi kategorii, kliknij Zaproś. Aby zmienić nazwę kategorii, kliknij Edytuj w prawym górnym rogu.
Aby zmienić układ kategorii, przejdź do panelu po lewej i kliknij Zmień kolejność obok pozycji Kategorie. Przeciągnij i upuść kategorie i podkategorie tak, jak chcesz, a następnie kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Knowledge Library notifications are currently in beta and are not yet available on all Workplaces.
When you update a Knowledge Library category or subcategory, a notification will be sent to the colleagues who subscribe to it.
To stop this notification from being sent:
 1. Make the required edits to your Knowledge Library category or subcategory.
 2. Click Save.
 3. Click the Send notifications toggle once to stop a notification from being sent.
 4. Click Save Changes.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy mogą dostosować stronę główną Biblioteki wiedzy, by wyróżnić najważniejsze informacje.
 1. Aby zaktualizować zdjęcie w tle strony głównej, ustaw kursor nad zdjęciem i kliknij Aktualizuj zdjęcie w tle. Następnie możesz przesłać, usunąć lub dostosować zdjęcie w tle. Jako zdjęcie w tle biblioteki wiedzy najlepiej sprawdzi się obraz o rozdzielczości 2048 pikseli na 1032 piksele.
 2. Aby wybrać kategorie priorytetowe dla wszystkich pracowników, ustaw kursor nad sekcją Priorytet, a następnie kliknij Edytuj. Administratorzy mogą wybrać maksymalnie trzy kategorie do wyróżnienia u góry strony głównej.
 3. Aby dodać szybkie linki, kliknij +Dodaj link w opcji Szybkie linki. Możesz dodać link do dowolnego adresu URL, by ułatwić pracownikom szybkie znalezienie najważniejszych narzędzi i zasobów.
Administratorzy mogą też edytować i usuwać zawartość z Biblioteki wiedzy oraz zmieniać kolejność kategorii i podkategorii.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuły w Bibliotece wiedzy są podzielone na kategorie i podkategorie.
Aby edytować kategorię lub podkategorię:
 1. Przejdź do Aktualności Workplace.
 2. Kliknij Biblioteka wiedzy w panelu po lewej stronie.
 3. Przejdź do zawartości, którą chcesz edytować, klikając link do kategorii w panelu po lewej stronie lub na stronie głównej Biblioteki wiedzy.
 4. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu strony.
 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz wersję roboczą lub Zaktualizuj.
Do momentu dodania widzów wszystkie zmiany pozostaną w trybie roboczym.
Czy ta informacja była pomocna?
W kategoriach Biblioteki wiedzy można tworzyć proste tabele. Aby utworzyć tabelę:
 1. Podczas edycji kategorii kliknij Wstaw tabelę na górze.
 2. Aby dodać lub wstawić wiersze i kolumny, ustaw kursor nad marginesami tabeli i kliknij .
 3. Kliknij opcję Zaktualizuj.
Czy ta informacja była pomocna?
Statystyki są dostępne dla każdej kategorii i podkategorii w Bibliotece wiedzy.
Administratorzy mogą wyświetlić statystyki kategorii, klikając Wyświetl statystyki w dla dowolnej kategorii, aby zobaczyć następujące wskaźniki:
 • Potencjalny zasięg – liczba użytkowników, którzy mają uprawnienia do wyświetlenia kategorii.
 • Wizyty kategorii – liczba użytkowników, którzy odwiedzili kategorię w dowolnym momencie.
Dane można również porządkować według pól profilu, takich jak Dział czy Lokalizacja.
Czy ta informacja była pomocna?