Jak sprawdzić, do których uprawnień mają dostęp włączone integracje Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby sprawdzić, do których uprawnień mają dostęp włączone integracje:
  1. W Panelu administratora kliknij kolejno Integracje > Uprawnienia i dane.
  2. Następnie będziesz mieć możliwość zobaczenia wszystkich integracji włączonych w społeczności. Po kliknięciu poszczególnych integracji będzie można zobaczyć, do których uprawnień mają one dostęp. Będzie również można zmienić te uprawnienia.
Uwaga: W przypadku tokenów dostępu do niestandardowych integracji uprawnienia niewykorzystane w ostatnich 60 dniach zostaną cofnięte, a administratorzy społeczności otrzymają powiadomienie. Administratorzy zobaczą powiadomienie w Panelu uprawnień integracji w Panelu administratora, kiedy uprawnienia dla niestandardowej integracji zostaną zmienione wskutek tej procedury.
Czy ta informacja była pomocna?