Jak zresetować hasło do konta w Workplace?

Użytkownicy mogą zresetować własne hasło, tylko jeśli nie mają włączonego logowania jednokrotnego.
Administrator:
Tylko administrator systemu lub menedżer konta może zresetować hasło użytkownika.
1. Otwórz kartę Osoby w Panelu administratora.
2. Odszukaj konto użytkownika, którego hasło chcesz zresetować.
3. Kliknij po prawej stronie i wybierz Wymuś resetowanie hasła.
4. Powinno wyświetlić się wyskakujące okno Wymusić resetowanie hasła? z opcjami Potwierdź i Anuluj.
5. Kliknij opcję Potwierdź. Powinien pojawić się monit o zresetowanie hasła.
6. Kliknij przycisk OK.
Poświadczenia użytkownika zostaną zresetowane i otrzyma on e-mail z zaproszeniem do odbioru konta w celu skonfigurowania nowego hasła.
Użytkownik:
1. Z poziomu swojego profilu kliknij Ustawienia.
2. Wybierz Bezpieczeństwo i logowanie.
3. Wybierz opcję Edytuj w sekcji Zmień hasło.
Czy ta informacja była pomocna?