Jak zgłosić profil w Workplace?

Aby zgłosić profil w Workplace:
  1. Kliknij profil, który chcesz zgłosić.
  2. Kliknij i wybierz Zgłoś profil.
  3. Wybierz powód, dla którego zgłaszasz profil, i kliknij Wyślij.

Zarządzanie zgłoszonymi profilami
Po zgłoszeniu profilu administratorzy otrzymają powiadomienie na komputerze i powiadomienie push na urządzeniu mobilnym.
Aby zarządzać zgłoszonym profilem:
  1. Kliknij Panel administratora i wybierz Zgłoszone treści.
  2. Kliknij Sprawdź pod zgłoszonym profilem, który chcesz sprawdzić.
  3. Po sprawdzeniu profilu jako administrator systemu możesz go dezaktywować lub zezwolić na pozostanie w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?