Dźwięk, filmy i pokoje

Możesz odbywać indywidualne czaty wideo ze swoimi współpracownikami w Workplace lub rozmawiać nawet z 50 osobami jednocześnie, korzystając z funkcji Pokoje.

Ta funkcja jest w wersji beta i nie jest obecnie dostępna we wszystkich społecznościach w Workplace.
Istnieją dwa sposoby, aby utworzyć pokój w Workplace. Można to zrobić na Czacie, klikając ikonę wideo Nowy pokój nad listą wątków czatu. Można to również zrobić w Grupach, klikając Utwórz pokój na karcie pokoi w grupie, której jest się członkiem lub administratorem.
Zapraszanie użytkowników do Pokoi Workplace
Każdy może dołączyć do pokoju w Pokojach Workplace. Jako twórca połączenia możesz ograniczyć dostęp do pokoju, aby mogli dołączyć do niego jedynie użytkownicy z Twojej instancji Workplace, lub zezwolić na dołączenie każdej osobie, która ma link umożliwiający dołączenie. Administrator systemu może uniemożliwić dołączanie do pokoju przez użytkowników spoza Twojej instancji Workplace.

Po rozpoczęciu spotkania jego twórca może zablokować pokój, klikając ikonę blokady w prawym górnym rogu pokoju. Uniemożliwi to dołączenie nowych uczestników. Twórca połączenia może również usunąć uczestników z pokoju.

Twórca połączenia może także w dowolnym momencie ponownie wygenerować link z zaproszeniem. Stary link z zaproszeniem przestanie wtedy działać.
Dołączanie do pokoju w Workplace
Aby dołączyć do pokoju, należy podać swoje imię i nazwisko, potwierdzić ukończenie wymaganego wieku oraz zaakceptować Zasady dopuszczalnego użytkowania i Politykę prywatności Workplace.

Jeśli połączenie zostało utworzone z poziomu Czatu, aby połączenie mogło się rozpocząć, musi być obecny twórca pokoju. Jeśli połączenie zostało utworzone z poziomu Grup, musi być obecny dowolny członek grupy, aby połączenie mogło się rozpocząć. Jeśli przez trzy minuty nie dołączy do połączenia twórca pokoju i będą w nim uczestniczyć tylko goście, link umożliwiający dołączenie do pokoju automatycznie wygaśnie.
Czy ta informacja była pomocna?
Z poziomu Czatu Workplace możesz zadzwonić do jednej osoby lub utworzyć rozmowę grupową.
Aby zadzwonić do jednej osoby:
 1. Na ekranie Czaty otwórz okno konwersacji z osobą, do której chcesz zadzwonić.
 2. Kliknij w prawym górnym rogu.
Aby utworzyć grupową rozmowę głosową:
 1. Na ekranie Czaty otwórz okno konwersacji z grupą osób, do których chcesz zadzwonić.
 2. Kliknij w prawym górnym rogu.
 3. Aby usunąć z rozmowy wybranego członka grupy, kliknij X obok jego imienia i nazwiska.
 4. Kliknij Rozmowa.
Po rozpoczęciu rozmowy głosowej możesz przekształcić ją w rozmowę wideo, klikając .
Dowiedz się więcej o rozmowach głosowych i wideo w aplikacji Czat Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja czatu wideo działa w następujących przeglądarkach:
W przypadku problemów z czatem wideo spróbuj zaktualizować lub zmienić przeglądarkę, korzystając z powyższych linków.
Uwaga:Aplikacja komputerowa Czat Workplace także obsługuje czat wideo.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja czatu wideo w aplikacji Czat Workplace nie jest dostępna we wszystkich krajach. Niektórzy usługodawcy internetowi i operatorzy sieci komórkowych mogą ograniczyć dostęp do tej usługi.
Możesz prowadzić czat wideo z jedną osobą lub z grupą osób.
Aby rozpocząć czat wideo:
 1. Otwórz okno konwersacji z osobą lub grupą osób, z którą chcesz odbyć czat wideo.
 2. Kliknij .
Pamiętaj, że nie możesz połączyć się z osobami, które nie są połączone z Internetem.
Dowiedz się więcej o rozmowach głosowych i wideo w aplikacji Czat Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli korzystasz z Czatu Workplace na komputerze i prowadzisz wideorozmowę, możesz wyłączyć mikrofon lub anulować jego wyłączenie, naciskając klawisz M na klawiaturze lub klikając na ekranie rozmowy.
Dowiedz się więcej na temat dźwięku, filmów i pokojów w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby udostępnić ekran podczas rozmowy wideo na Czacie Workplace, pobierz rozszerzenie przeglądarki Google Chrome.
Rozszerzenie to pozwala w bezpieczny i prywatny sposób udostępniać ekran dowolnej otwartej aplikacji użytkownikowi Workplace podczas rozmowy wideo na Czacie Workplace.
Aby rozpocząć udostępnianie ekranu po dodaniu rozszerzenia w Google Chrome.
 1. Podczas rozmowy wideo kliknij na dole ekranu.
 2. Wybierz opcję udostępniania ekranu:
  • Cały ekran: Ta opcja pozwala udostępnić każde okno otwarte na komputerze oraz pulpit.
  • Okno aplikacji: Ta opcja pozwala udostępnić tylko konkretne wskazane okno.
  • Karta przeglądarki Chrome: Ta opcja pozwala udostępnić tylko konkretną wskazaną kartę przeglądarki Chrome.
 3. Po wybraniu opcji udostępniania ekranu kliknij Udostępnij.
Po zakończeniu kliknij Zatrzymaj udostępnianie na dole ekranu lub rozłącz rozmowę.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli problem dotyczy kamery:
 • Zamknij wszelkie otwarte aplikacje korzystające z kamery lub mikrofonu, takie jak komunikatory do rozmów lub wideorozmów.
 • Jeśli wykonujesz połączenie z poziomu przeglądarki, sprawdź, czy Workplace ma uprawnienia do dostępu do kamery i mikrofonu. Zmiany możesz wprowadzić w ustawieniach przeglądarki.
 • Uruchom ponownie przeglądarkę lub komputer.
 • Jeśli używasz zewnętrznej kamery, upewnij się, że kamera jest kompatybilna z komputerem.
 • Pobierz najnowsze sterowniki kamery ze strony producenta.
Jeśli problem dotyczy dźwięku podczas wideorozmowy:
 • Jeśli korzystasz z zewnętrznego mikrofonu lub głośników, upewnij się, że są prawidłowo podłączone do komputera.
 • Sprawdź czy mikrofon nie jest wyciszony. Niektóre mikrofony mają przełączniki wyciszenia. Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, może on mieć przełącznik wyciszania na bocznej ściance lub na kablu łączącym zestaw z komputerem.
 • Zamknij otwarte aplikacje, które korzystają z kamery lub mikrofonu, np. inne komunikatory do rozmów lub wideorozmów.
 • Upewnij się, że pozostali uczestnicy poprawnie skonfigurowali mikrofony.
Dowiedz się więcej na temat dźwięku, filmów i pokojów w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?