Workplace na Portalu

Korzystaj z urządzenia Portal, aby brać udział w połączeniach wideo w Workplace, oglądać transmisje na żywo lub prowadzić je dla swojej firmy.

Za pomocą Workplace w Portalu można dzwonić do współpracowników i podczas połączenia odbierać udostępnienia ekranu. Rozmowy w Workplace wykorzystują technologie Smart Camera i Smart Sound oraz umożliwiają połączenia z dowolną osobą w instancji Workplace lub w ramach połączonej grupy wielofirmowej.
Wszystkie wideorozmowy prowadzone za pośrednictwem Workplace w Portalu są szyfrowane. Z Portalem jednorazowo może być powiązane tylko jedno konto Workplace.
Instalowanie Workplace w Portalu
Aby zainstalować i skonfigurować Workplace w Portalu:
 1. Na stronie głównej w urządzeniu Portal dotknij Aplikacje.
 2. Przewiń do Workplace i dotknij Pobierz. Aby w Portalu można było korzystać z Workplace, wymagane jest oprogramowanie w wersji 1.1.2 lub nowszej. Jeżeli w aplikacjach nie możesz znaleźć Workplace, zaktualizuj oprogramowanie.
 3. Gdy aplikacja Workplace zostanie zainstalowana, dotknij Otwórz.
 4. Przejdź do strony workplace.com/device w przeglądarce i wpisz kod wyświetlony na ekranie w Portalu.
 5. Ustaw czterocyfrowy kod PIN. Wprowadź PIN, zanim zaczniesz odbierać połączenia.
 6. Dotknij Zezwól, aby udzielić dostępu do mikrofonu i aparatu, a następnie dotknij Rozpocznij.
Uwaga: Podczas konfigurowania Portalu po raz pierwszy wymagane jest logowanie przez Facebooka lub WhatsApp. Po skonfigurowaniu w Portalu aplikacji Workplace Twoje kontakty służbowe i osobiste są przechowywane całkowicie oddzielnie. Trwają prace nad włączeniem funkcji logowania do Portalu za pomocą Workplace.
Korzystanie z Workplace w Portalu
Aby w Portalu rozpocząć rozmowę indywidualną w Workplace:
 1. Znajdź w Workplace współpracownika, do którego chcesz zadzwonić.
 2. Dotknij ikony obok imienia i nazwiska osoby.
Aby w Portalu rozpocząć rozmowę grupową w Workplace:
 1. Znajdź w Workplace współpracownika, do którego chcesz zadzwonić, i dotknij obok jego imienia i nazwiska.
 2. W trakcie rozmowy dotknij , aby dodać do rozmowy kolejne osoby.
Udostępnianie ekranu
Swój ekran możesz udostępnić podczas rozmowy w Workplace. Współpracownik zobaczy Twój udostępniony ekran na swoim urządzeniu Portal.
Aby w Portalu udostępnić ekran w Workplace:
 1. Podczas połączenia wideo dotknij , a następnie .
 2. Wybierz opcję udostępniania ekranu:
  • Cały ekran: Ta opcja pozwala udostępnić każde okno otwarte na komputerze oraz pulpit.
  • Okno aplikacji: Ta opcja pozwala udostępnić tylko konkretne wskazane okno.
  • Karta przeglądarki Chrome: Ta opcja pozwala udostępnić tylko konkretną wskazaną kartę przeglądarki Chrome.
 3. Po dokonaniu wyboru dotknij Udostępnij.
Zmiana PIN-u do Workplace
Aby zmienić PIN do Workplace:
 1. W Workplace dotknij w prawym górnym rogu ekranu urządzenia Portal.
 2. Dotknij Zmień PIN.
 3. Wpisz poprzedni czterocyfrowy PIN.
 4. Ustaw nowy czterocyfrowy PIN.
Tryb dyskretny
Aby wyłączyć sygnał połączeń przychodzących w Workplace w czasie wolnym lub gdy chcesz się skupić, włącz tryb dyskretny.
Aby włączyć tryb dyskretny:
 1. Z poziomu Workplace w aplikacji Portal przejdź do ustawień, dotykając .
 2. Dotknij Włącz/wyłącz wyciszenie połączeń przychodzących w Workplace obok pozycji Tryb dyskretny.
Więcej informacji na temat urządzenia Portal znajdziesz w Centrum pomocy dotyczącym Portalu.
Czy ta informacja była pomocna?
Transmisję na urządzeniu Portal możesz rozpocząć po pobraniu aplikacji Workplace Live i potwierdzeniu swojego urządzenia pod adresem workplace.com/device.
Rozpocznij transmisję na żywo na urządzeniu Portal
Aby rozpocząć transmisję w Workplace na urządzeniu Portal:
 1. Otwórz aplikację Workplace Live, a następnie dotknij Rozpocznij transmisję wideo na żywo.
 2. Wybierz, czy chcesz rozpocząć transmisję na osi czasu, czy w konkretnej grupie. Możesz też dodać opcjonalny opis.
 3. Dotknij opcji Rozpocznij transmisję wideo na żywo.
Aby zakończyć transmisję na żywo, dotknij Zakończ transmisję u dołu po prawej stronie. Następnie dotknij Gotowe, aby zapisać film jako post, albo Usuń post, aby go skasować.
Oglądaj transmisje na żywo na urządzeniu Portal
Aby obejrzeć transmisję na żywo na urządzeniu Portal, otwórz aplikację Workplace Live na tym urządzeniu. Nagrane transmisje na żywo przedstawione są w porządku chronologicznym, a trwające transmisje mają u góry oznaczenie „Na żywo”. Dotknij filmu, który chcesz obejrzeć.
Uwaga: Transmisje na żywo można oglądać na dowolnym urządzeniu, które obsługuje takie transmisje, w tym na komputerze i na urządzeniu mobilnym.
Po przesłaniu filmu możesz również wygenerować napisy.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz rozmyć tło lub dodać niestandardowe tło podczas wideorozmów w Workplace w Portalu.
Aby dodać niestandardowe tło podczas wideorozmów:
 1. Podczas wykonywania lub nawiązywania połączenia w Workplace w Portalu dotknij ekranu Portalu.
 2. Dotknij kolejno > Tła.
 3. Wybierz tło, w tym opcję rozmycia.
Aby wyłączyć tło, otwórz ponownie opcje tła i dotknij . Będzie to pierwsza opcja na liście.
Czy ta informacja była pomocna?
 • Wydawca aplikacji: Facebook, Inc.
 • Ocena zawartości: Wszyscy
 • Rozmiar aplikacji: 80 MB
 • Bieżąca wersja aplikacji: 46.0.0.20.49
Wymagania:
 • Aktywne połączenie internetowe umożliwiające zalogowanie się do Workplace oraz wykonywanie lub odbieranie połączeń
 • Konto w Workplace
Regulamin
Czy ta informacja była pomocna?