Workplace Live

Workplace ma wbudowane narzędzia, które przydają się podczas tworzenia atrakcyjnych i profesjonalnych transmisji wideo na żywo. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Workplace Live, aby prowadzić transmisje dla całej organizacji.

Transmisje wideo na żywo to posty w Workplace w formie filmu nadawanego w czasie rzeczywistym. Umożliwiają zaangażowanie współpracowników. Transmisje wideo na żywo Twoich współpracowników będą wyświetlane w Twoich aktualnościach.
Powiadomienia o transmisji wideo na żywo
Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia o transmisji wideo na żywo:
 1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia po lewej stronie.
 3. Kliknij pozycję Transmisja wideo na żywo, aby wprowadzić zmiany do powiadomień o transmisji wideo na żywo.
Uwaga: Podczas transmisji na żywo współpracownicy mogą reagować na film i go komentować. Możesz też odpowiadać widzom w czasie rzeczywistym.
Więcej informacji o wykorzystaniu przepustowości łącza podczas transmisji wideo na żywo.
Czy ta informacja była pomocna?
Współpracownicy w grupie, w której publikujesz posty, oraz współpracownicy, którzy Cię obserwują, zobaczą wideo w swoich Aktualnościach. Zależnie od ustawień grupy, pozostałe osoby w firmie mogą też zobaczyć transmisję wideo na żywo.
Czy ta informacja była pomocna?
Ta komputerowa funkcja jest obsługiwana wyłącznie w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.
Aby udostępnić transmisję wideo na żywo w grupie:
W grupie kliknij kolejno Więcej > Transmisja wideo na żywo w kreatorze posta i wybierz urządzenie, którego będziesz używać do prowadzenia transmisji wideo na żywo. Przed kliknięciem przycisku Rozpocznij transmisję na żywo możesz dodać opis.
Aby udostępnić transmisję wideo na żywo w wydarzeniu:
Na stronie wydarzenia kliknij Transmisja wideo na żywo w kreatorze posta i wybierz urządzenie, którego będziesz używać do prowadzenia transmisji wideo na żywo. Przed kliknięciem przycisku Rozpocznij transmisję na żywo możesz dodać opis.
Uwaga: możesz też prowadzić transmisję na żywo przy pomocy sprzętu zewnętrznego.
Czy ta informacja była pomocna?
Transmisję dla społeczności możesz prowadzić z maksymalnie 50 organizatorami, korzystając z narzędzia Live Producer.
Aby rozpocząć transmisję na żywo z wieloma organizatorami:
 1. Aby uzyskać dostęp do narzędzia Live Producer, przejdź do grupy, z której chcesz prowadzić transmisję na żywo, otwórz edytor postów i kliknij Transmisja wideo na żywo.
 2. Jeśli nie widzisz opcji Transmisja wideo na żywo, możesz ją znaleźć, klikając obok Dodaj do posta lub przejdź pod ten link do narzędzia Live Producer.
 3. Po kliknięciu Transmisja wideo na żywo kliknij Wielu organizatorów w menu po lewej stronie.
 4. Do posta w Workplace Live dodaj tytuł i opis.
 5. Wybierz, czy transmisja powinna zawierać pytania i odpowiedzi.
 6. Kliknij Dołącz do pokoju, aby rozpocząć od razu, lub kliknij Zaplanuj transmisję na żywo, jeżeli przygotowujesz transmisję do wykorzystania w przyszłości.
 7. Zapisz link do pokoju. Ten link udostępnisz innym organizatorom, którzy mają dołączyć do Twojej transmisji.
Jeżeli przygotowujesz transmisję do wykorzystania w przyszłości:
 1. Kliknij Zaplanuj transmisję na żywo.
 2. Wpisz datę i godzinę transmisji.
 3. Opcjonalnie dodaj miniaturę transmisji.
 4. Kliknij Zaplanuj.
Kiedy już udostępnisz link do pokoju pozostałym organizatorom, a oni do niego dołączą:
 1. Kliknij Rozpocznij transmisję na żywo w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Potwierdź, że transmitujesz we właściwej grupie i kliknij Dalej.
 3. Kliknij Start.
 4. Wszyscy organizatorzy muszą potwierdzić, że są gotowi do rozpoczęcia transmisji. Osoby, które nie odpowiedzą na monit, mogą zostać usunięte z transmisji. Kiedy wszyscy potwierdzą swoją gotowość, transmisja się rozpocznie.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku transmisji strumieniowych na żywo w Workplace obowiązują następujące wytyczne dotyczące formatu wideo:
 • Zalecana maksymalna przepływność wynosi 4000 Kb/s (4 Mb/s).
 • Maksymalnie: rozdzielczość 720p (1280 x 720), 30 klatek na sekundę.
 • W trakcie transmisji strumieniowej co najmniej co 2 sekundy musi być przesyłana tzw. klatka I (klatka kluczowa).
 • Tytuły muszą być krótsze niż 255 znaków – inaczej wystąpi błąd transmisji strumieniowej.
 • Obraz musi być kodowany w standardzie H264, a dźwięk – w standardzie AAC.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby udostępnić transmisję wideo na żywo z komputera, potrzebna jest zewnętrzna lub wbudowana kamera.
Aby udostępnić transmisję wideo na żywo z komputera przy pomocy zewnętrznego oprogramowania lub sprzętu:
 1. Z poziomu konta Workplace do adresu URL w przeglądarce dopisz: /live/create. Jeśli na przykład Twój adres URL to firma.facebook.com, zmień go na firma.facebook.com/live/create. Nastąpi przekierowanie do kreatora, który pomoże Ci skonfigurować interfejs API Workplace Live.
 2. Kliknij opcję Utwórz transmisję na żywo w górnej części strony, a następnie wybierz z menu rozwijanego miejsce nadawania transmisji. Jeśli na przykład chcesz transmitować film w grupie, wybierz w menu rozwijanym opcję Udostępnij w grupie, a następnie wpisz nazwę grupy, w której chcesz udostępnić swój materiał.
 3. Utwórz opis transmisji wideo na żywo i nadaj jej tytuł.
 4. Skopiuj klucz transmisji strumieniowej w prawej części strony. Będzie potrzebny w wybranym przez Ciebie programie do transmisji strumieniowych.
 5. Otwórz program do transmisji strumieniowych. Do transmisji obrazu wideo możesz użyć kamery komputera.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w programie do transmisji strumieniowych. W ustawieniach aplikacji będzie trzeba wkleić klucz transmisji strumieniowej. Następnie można rozpocząć transmisję strumieniową, aby zobaczyć podgląd obrazu wideo w Workplace.
 7. Wróć do okna przeglądarki z Workplace. Podgląd obrazu wideo powinien być widoczny. Gdy obraz wideo będzie gotowy, wybierz opcję Rozpocznij transmisję na żywo.
Po zakończeniu transmisji możesz ją usunąć lub przesłać wersję o wyższej jakości. Aby edytować transmisję wideo na żywo, pobierz film, usuń post, edytuj filmu i ponownie go prześlij. Pamiętaj, że jeśli się na to zdecydujesz, utracisz wszystkie komentarze i reakcje na pierwotny post z transmisją na żywo.
Czy ta informacja była pomocna?
Tak, możesz skonfigurować transmisje strumieniowe na żywo z koderem sprzętowym. Kodery sprzętowe są zwykle niezawodne i zapewniają wysoką jakość materiałów. Etapy konfigurowania i rozpoczynania transmisji różnią się w zależności od kodera, dlatego w celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentacją kodera.
Czy ta informacja była pomocna?
Oprogramowanie do transmisji strumieniowej umożliwia pokazanie ekranu komputera i korzystanie ze specjalnego sprzętu podczas prowadzenia transmisji strumieniowych w Workplace. Wybór optymalnego oprogramowania do transmisji strumieniowej (nazywanego także oprogramowaniem kodującym) zależy od rodzaju treści, które zamierzasz transmitować.
Oprogramowanie do transmisji strumieniowej
Oto kilka programów do transmisji strumieniowej, których możesz użyć do strumieniowego przesyłania treści w Workplace:

Konfiguracja
Proces konfiguracji oprogramowania do transmisji strumieniowej zależy od wybranego programu. W większości przypadków używane są następujące opcje:
 • Jedno pole: Oprogramowanie do transmisji strumieniowej przechowuje adres serwera i klucz transmisji w jednym polu.
 • Osobne pola: Oprogramowanie do transmisji strumieniowej przechowuje adres serwera i klucz transmisji w osobnych polach.
Wytyczne dotyczące formatu wideo
Uwaga: Jeśli oprogramowanie kodujące obsługuje protokół RTMPS, warto włączyć opcję bezpiecznego połączenia.
Czy ta informacja była pomocna?
You can enable Automatic Closed Captions to live videos once they're finished streaming.
To add closed captions to a live video:
 1. Click on the arrow menu > click Edit Video
 2. Click and select Video Auto Captioning. You can generate and edit captions for 14 different languages. This can take a few minutes depending on the length of the video.
 3. Click Preview Captions > click to play the preview video. When you’re ready click Done.
 4. Save the changes to your video and then click Post.
Czy ta informacja była pomocna?
Live Producer
Aby użyć narzędzia Live Producer, wystarczy rozpocząć transmisję na żywo w Workplace.
Live Producer pozwala użytkownikom:
 • Rozpocząć transmisję na żywo za pomocą kamery, oprogramowania do transmisji strumieniowej lub najnowszego sprzętu producenckiego.
 • Zaplanować transmisję na żywo z wyprzedzeniem.
 • Udostępnić ekran – można przełączać między ekranem a widokiem aparatu.
 • Zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na żywo.

Zaawansowane ustawienia Live Producer
W narzędziu Live Producer dostępne są też ustawienia zaawansowane.
 • Trwały klucz transmisji strumieniowej umożliwia wykorzystanie tego samego klucza transmisji w wielu transmisjach na żywo.
 • Strumień zapasowy pozwala wybrać poziom redundancji transmisji na żywo.
 • Udostępnienie numeru telefonu daje widzom możliwość uzyskania dostępu do wersji audio transmisji przez telefon.
 • Dzięki automatycznie generowanym napisom dla transmisji wideo na żywo zostaną wygenerowane napisy, co ułatwi dostęp do Twoich kanałów komunikacji.
 • Wskaźniki techniczne kondycji transmisji strumieniowej oraz rejestry zdarzeń pozwalają przewidzieć wszelkie problemy z transmisją i odpowiednio na nie zareagować.
 • Podczas transmisji w Workplace można tworzyć ankiety. Ankiety to pytania z 2-4 odpowiedziami, które oglądający mogą wybierać w czasie rzeczywistym.
Czy ta informacja była pomocna?
Rozwiązywanie problemów
Przyczyną przerwania przekazu na żywo może być błąd kodera lub słabe połączenie sieciowe. Po przerwaniu przekazu masz od 2 do 3 minut na ponowne połączenie się z pierwotnym adresem URL transmisji strumieniowej wygenerowanym podczas tworzenia posta z transmisją. Jeśli Ci się nie uda, w celu kontynuowania transmisji strumieniowej będzie trzeba wygenerować nowy klucz transmisji.
Czy ta informacja była pomocna?
Przyczyną zakłóceń audio mogą być zniekształcenia dźwięku w strumieniowej transmisji wideo odbieranej przez Workplace albo odbieranie klatek przed ponownym kodowaniem transmisji. Tego rodzaju błędy mogą występować, gdy wybrana szybkość transferu jest wyższa niż możliwa szybkość połączenia między punktem końcowym transmisji a serwerami Workplace. W takiej sytuacji lub w przypadku utraty pakietów część ścieżki wideo lub audio nie jest odbierana poprawnie i występują zakłócenia dźwięku.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli podczas transmisji wideo na żywo pojawia się dużo komentarzy, nie zawsze wyświetlamy wszystkie. Robimy tak, aby zapewnić widzom spójny odbiór. Odbiorcy będą widzieć te same komentarze, a po zakończeniu filmu będą widoczne wszystkie komentarze. Pamiętaj, że odpowiedzi na komentarze nie będą widoczne, dopóki transmisja na żywo się nie zakończy.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli po zasygnalizowaniu zakończenia transmisji na żywo nie rozpocznie się jej przetwarzanie, transmisja może być nadal widoczna jako na żywo po zakończeniu przekazu. Pamiętaj, aby po zakończeniu transmisji strumieniowej kliknąć przycisk Zakończ transmisję na żywo w sekcji Narzędzia wydawcy. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy i podaj identyfikator transmisji wideo.
Czy ta informacja była pomocna?