Tworzenie posta

Tworząc posty w Workplace, możesz zasygnalizować współpracownikom, nad czym pracujesz. Użytkownicy mogą tworzyć ankiety, zapisywać swoje posty jako wersje robocze, a także planować publikację postów.

Materiały udostępniane z konta Workplace można opublikować w grupie i na osi czasu. Jeżeli udostępniasz coś grupie, post może pojawić się na Twojej osi czasu, zależnie od ustawień prywatności grupy.
Treści, które udostępniasz w firmie, są widoczne dla każdej osoby posiadającej konto Workplace. Treści, które udostępniasz w Workplace nie są widoczne dla osób spoza firmy.
Jeżeli firma korzysta z Workplace Advanced, administratorzy zarządzający firmowym narzędziem Workplace mają dostęp do wszystkich treści, które udostępniasz z konta Workplace – tak jak w przypadku służbowych plików i wiadomości e-mail.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby edytować udostępniony przez siebie post:
 1. Kliknij w prawym górnym rogu posta.
 2. Kliknij opcję Edytuj post.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij opcję Zapisz.
Jeżeli w ramach posta dodano zdjęcia, możesz usunąć zdjęcie, nie usuwając całego posta:
 1. Kliknij w prawym górnym rogu posta.
 2. Kliknij opcję Edytuj post.
 3. Ustaw kursor na zdjęciach, które chcesz usunąć i kliknij x w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.
Pamiętaj, że nie możesz usunąć zdjęć z posta udostępnionego z aplikacji zewnętrznej. Nie możesz też przesłać plików ani zmienić plików, które zostały już przesłane po opublikowaniu posta.
Czy ta informacja była pomocna?
In the new Workplace web experience, the width of your News Feed will adjust depending on the size of your browser window. Large browser windows can view more content and have less empty space.
To prevent individual posts on your feed from becoming very long, we resize images to have a maximum height. This means that sometimes images will not extend to fill all of the available space. When this happens, colored bars are used to improve the presentation of the empty space to the left and right of the image.
These bars are based on the overall color of the image - if the image is dark you will see dark bars and if the image is light you will see lighter bars.
What image ratio should I use?
There is no perfect image ratio to avoid color bars. We recommend horizontal images with a 3:2 aspect ratio or wider. This will minimize bars for the maximum number of screen resolutions.
Horizontal Post: 1200 x 630 px:
Vertical Post: 1000 x 1300 px:
Square post: 800 x 800 px:
Notes cover: 2048 x 758 px:
Ongoing work to improve the experience
To minimize distraction when browsers resize and provide the best image preview experience, we are working on alternative layout options and background treatments.
We are also working on making the feed narrower when browser height is reduced. This would mean that full images can be shown without the color bars in the resized narrower feed.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby oznaczyć współpracownika lub grupę w komentarzu lub poście:
 1. Przejdź do edytora.
 2. Naciśnij @ na klawiaturze i zacznij wpisywać imię i nazwisko współpracownika albo nazwę grupy, którą chcesz oznaczyć.
 3. W trakcie pisania pojawi się lista z sugestiami nazwisk lub nazw.
 4. Wybierz współpracownika lub grupę z listy widocznej w trakcie pisania.
Kiedy oznaczysz współpracownika, jego imię i nazwisko pojawi się w formie niebieskiego linku prowadzącego do profilu tej osoby. Spowoduje to także wysłanie powiadomienia, które pomoże oznaczonej osobie śledzić rozmowę.
Usuwanie znacznika
Aby usunąć oznaczonego współpracownika z utworzonego przez siebie posta, możesz edytować ten post i skasować imię i nazwisko danej osoby. Aby usunąć współpracownika z komentarza:
 • Usuń komentarz.
 • Edytuj komentarz i usuń nazwisko danej osoby.
Czy ta informacja była pomocna?
Posty formatowane przy użyciu narzędzia Markdown możesz tworzyć tylko na komputerze. Aby móc wyświetlać sformatowane posty na urządzeniu mobilnym, potrzebujesz najnowszej wersji aplikacji Workplace na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.
Formatowanie postów pomaga uporządkować i podkreślić ważne elementy publikowanych treści. W tekście możesz użyć pogrubienia, kursywy, cytatów, osadzonych linków oraz punktowanych i numerowanych list. Aby dodać formatowanie przy użyciu narzędzia Markdown do posta w grupie:
 1. Na poziomie Aktualności kliknij „opublikuj w grupie”.
 2. Wybierz grupę, w której chcesz opublikować post, i kliknij opcję AaFormatuj tekst.
 3. Sformatuj post i kliknij w edytorze opcję Formatuj przy użyciu Markdown.
 4. Kliknij opcję Pomoc dotycząca formatowania, aby wyświetlić poniższe opcje formatowania. Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj.
 • Pogrubienie: **tekst**
 • Kursywa: *tekst*
 • Lista: - element
 • Link: [title](https://facebook.com)
 • Numerowana lista: 1. pierwszy element
 • Cytat: > cytat
 • H1: # Nagłówek
 • H2: ## Nagłówek
 • Kod: `kod` console.log („Blok kodu!”); ``` // miejsce na kod ```
 • Uwaga: W trakcie pisania zobaczysz pogląd posta.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Formatowane posty można tworzyć tylko na komputerze. Aby móc wyświetlać sformatowane posty na urządzeniu mobilnym, potrzebujesz najnowszej wersji aplikacji Workplace na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.
  Formatowanie postów w grupach umożliwia nadanie im struktury i wyróżnienie treści przy użyciu następujących środków:
  • Tekst pogrubiony
  • Kursywa
  • Nagłówki
  • Cytaty
  • Osadzone linki
  • Listy punktowane i numerowane
  Aby sformatować post grupy:
  1. Ustaw kursor na ikonie w lewym górnym rogu posta.
  2. Sformatuj post, używając opcji znajdujących się na powyższej liście. Możesz wstawić osadzone linki lub użyć pogrubienia bądź kursywy w tekście. Wystarczy wyróżnić wyrazy, które chcesz sformatować, a następnie kliknąć wybraną opcję.
  3. Kliknij Opublikuj.
  Możesz też formatować posty przy użyciu języka Markdown.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Możesz utworzyć post w grupie i zaplanować jego publikację w późniejszym terminie. Godziny publikacji są podane zgodnie z Twoją aktualną strefą czasową.
  Planowanie publikacji posta
  Aby zaplanować publikację posta:
  1. Przejdź do grupy, w której chcesz opublikować post.
  2. Otwórz edytor postów i napisz post.
  3. Kiedy post będzie gotowy, kliknij Zaplanuj post.
  4. Wybierz datę oraz godzinę publikacji posta w przyszłości.
  5. Kliknij Zaplanuj.
  Zarządzanie zaplanowanymi postami
  Aby zmienić czas publikacji, edytować lub usunąć zaplanowany post:
  1. Przejdź do grupy, w której masz zamiar opublikować post.
  2. Poniżej edytora postów zobaczysz nagłówek Zaplanowane posty i liczbę postów, które aktualnie masz zaplanowane w tej grupie.
  3. Kliknij Zobacz posty.
  4. Zobaczysz listę wszystkich swoich zaplanowanych postów dla tej grupy. Wybierz Opublikuj teraz lub Zmień czas publikacji.
  5. Ewentualnie kliknij i Edytuj post, aby dokonać zmian w obrębie zawartości, lub Usuń post, aby go usunąć.
  Uwaga: Możesz zaplanować udostępnianie posta w określonym czasie od momentu jego utworzenia (od 30 minut do jednego miesiąca).
  Czy ta informacja była pomocna?
  Aby tworzyć posty w wielu językach w Workplace, włącz opcję obsługi wielu języków. Musisz zalogować się do Workplace na komputerze.
  Aby włączyć funkcję postów w wielu językach:
  1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Ustawienia.
  3. Kliknij Język i region.
  4. Kliknij Edytuj w sekcji Posty w wielu językach i wybierz Twórz posty w więcej niż jednym języku, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  Aby tworzyć posty w wielu językach:
  1. Rozpocznij pisanie posta.
  2. Aby utworzyć post w innym języku, kliknij Napisz post w innym języku.
  3. W sekcji Język kliknij opcję Wybierz, a następnie wpisz nazwę języka, którego chcesz użyć, aby go wyszukać.
  4. W nowej sekcji posta utwórz jego treść w wybranym języku.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Action Item posts can be created by any user. You can add Action Items to your posts to effectively communicate follow-ups from meetings or as to-do lists for members of your team.
  To create an Action Items post:
  1. Go to the group you'd like to make the post in and click on the Composer.
  2. Select Action Items.
  3. Write something about your list and add your action item.
  4. To add more action items, press Return on your keyboard.
  5. You can tag colleagues with an @ mention.
  Only the user that posted can edit the post, but action items can be ticked off by anyone within the group.

  Notifications
  If you create an action items post, you will be notified when each action is marked as done or undone. If you are tagged next to an action item, you will be notified when the action item has been posted. Once you have ticked off the item associated with your tag, you will no longer receive notifications.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Niektóre funkcje tematów są obecnie w wersji beta i mogą nie być dostępne w Workplace:
  • Dodawanie tematów do posta przy użyciu hasztaga (#).
  • Wyszukiwanie tematów globalnie w oddzielnych grupach i grupach wielofirmowych.
  • Propozycje tematów w edytorze postów.
  Aby dowiedzieć się więcej o nowych i nadchodzących funkcjach Workplace, odwiedź sekcję Co nowego w Panelu administratora.
  Tematy służą do grupowania powiązanych postów. Pomaga to uporządkować zawartość w grupach i ułatwia odnalezienie powiązanych postów z całej organizacji.
  Aby utworzyć temat, wpisz w swoim poście znak # (tzw. „krzyżyk”) przed tematem lub wyrażeniem. Przykład:
  Justyna właśnie dołączyła do zespołu! #NowyPracownik.
  Tematy są również proponowane na podstawie zawartości Twojego posta. Tematy przypięte przez administratora grupy są wyświetlane jako pierwsze na liście propozycji.
  Przeglądanie tematów
  Gdy klikniesz temat w Aktualnościach, zobaczysz listę postów na ten temat. Posty te mogą pochodzić z dowolnej grupy, do której masz dostęp w Workplace.
  Jeśli chcesz wyszukać tematy w określonej grupie, możesz użyć paska wyszukiwania pod obrazem w tle tej grupy lub kliknąć temat przypięty do posta. Możesz też kliknąć dowolny temat w sekcji Tematy w tej grupie lub kliknąć pozycję Tematy pod obrazem w tle grupy.
  Wskazówki dotyczące tematów
  • Temat musi być zapisany bez spacji.
  • Może zawierać cyfry, ale niedozwolone są znaki interpunkcyjne oraz specjalne (np. $ czy %).
  • Możesz wyszukać temat, korzystając z paska wyszukiwania w górnej części dowolnej strony.
  • Będziesz widzieć tylko posty, do których masz dostęp. Nie będziesz widzieć postów z grup zamkniętych i tajnych, do których nie należysz.
  Czy ta informacja była pomocna?
  „Wyświetlone przez” to wskaźnik dotyczący postów. Zlicza osoby, które wyświetliły post. Po ustawieniu kursora na wskaźniku Wyświetlone przez pojawi się lista osób, które wyświetliły post.
  W przypadku grup zamkniętych i tajnych lista ograniczy się do członków grupy. Liczba Wyświetlone przez nie przekroczy liczby członków grupy, chyba że jacyś członkowie opuszczą grupę po wyświetleniu posta.
  W przypadku grup otwartych lista osób może obejmować każdego członka organizacji, więc liczba Wyświetlone przez może przekraczać liczbę członków grupy.
  Uwaga: Aby zobaczyć liczbę wyświetleń posta, należy przejść do posta w grupie. Wskaźnik nie pojawi się, jeśli wyświetlasz post z poziomu Aktualności (jednak wyświetlenie go w Aktualnościach liczy się do liczby wyświetleń). Inaczej niż w przypadku wyświetleń filmu liczba Wyświetlone przez odnosi się wyłącznie do lokalizacji, w której udostępniania jest treść – Wyświetlone przez wskazuje, ile razy wyświetlono określony post, a nie ile razy wyświetlono treść we wszystkich miejscach, w których ją udostępniono.
  Wideo na żywo w Workplace
  W trakcie transmisji na żywo w Workplace możesz sprawdzić liczbę widzów w lewym górnym rogu klatki filmu. Liczba ta będzie się zwiększać lub zmniejszać, w miarę jak widzowie będą dołączać do transmisji lub ją opuszczać.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Workplace nie monitoruje na bieżąco Twojej lokalizacji. Usługi lokalizacji są używane w Workplace jedynie na potrzeby funkcji meldowania się.
  Komputer
  Jeśli zameldujesz się na komputerze w jakiejś lokalizacji, zobaczysz listę polecanych miejsc. Lista proponowanych miejsc jest tworzona na podstawie adresu IP.
  Systemy iOS i Android
  Kiedy zameldujesz się w jakiejś lokalizacji na urządzeniu z iOS lub Androidem, wyświetli się pytanie, czy włączyć usługi lokalizacji.
  Jeśli włączysz lokalizację, pojawi się komunikat z prośbą o udzielenie aplikacji Workplace zgody na dostęp do usług lokalizacji w ustawieniach telefonu z iOS lub Androidem.
  Po włączeniu usług lokalizacji Workplace będzie na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji przedstawiać w funkcji meldowania się propozycje dopasowane do lokalizacji.
  Uwaga: Usługi lokalizacji w Workplace można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach telefonu z iOS lub Androidem. Jeśli nie przyznasz funkcji meldowania uprawnień do usług lokalizacji, lista proponowanych miejsc będzie tworzona na podstawie adresu IP.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Posty dotyczące osiągnięć
  Aby świętować sukces zespołu, możesz utworzyć specjalny post dotyczący osiągnięć. Posty dotyczące osiągnięć różnią się pod względem wizualnym od innych typów postów i mogą zawierać animację, niestandardowy obraz lub film.
  Aby utworzyć post dotyczący osiągnięć:
  1. Wybierz grupę, w której chcesz utworzyć post dotyczący osiągnięć.
  2. Kliknij edytor postów i wybierz Osiągnięcie u góry.
  3. Wybierz jedną z naszych animacji, a następnie prześlij własne zdjęcie lub film (opcjonalnie).
  4. Dodaj tytuł posta.
  5. Napisz coś o osiągnięciu, które świętujecie, lub pozostaw to pole puste.
  6. Kliknij opcję Opublikuj.
  Podobnie jak w przypadku standardowego posta, oznaczeni użytkownicy otrzymują powiadomienie i widzą post na swojej osi czasu. Post może także pojawić się w Aktualnościach członków grupy.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Wersje robocze
  Możesz tworzyć wersje robocze swoich postów na platformie Workplace w celu późniejszego wprowadzenia w nich zmian lub ich opublikowania.
  Aby utworzyć wersję roboczą posta:
  1. Rozpocznij tworzenie posta w grupie.
  2. Tworząc wersję roboczą posta, kliknij kolejno w prawym dolnym rogu posta, a następnie Zapisz jako wersję roboczą.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Aby edytować lub publikować kopie robocze postów po zalogowaniu w Workplace na komputerze:
  1. Przejdź do grupy, w której została utworzona wersja robocza posta, i kliknij przycisk Zobacz wersje robocze.
  2. Kliknij post, który chcesz edytować lub opublikować.
  3. Aby edytować wersję roboczą posta, kliknij znajdujący się poniżej przycisk Edytuj. Aby opublikować wersję roboczą posta, kliknij znajdujący się poniżej przycisk Opublikuj teraz.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Wersje robocze mogą być zapisywane tylko w grupach. Zapisywanie postów w formie wersji roboczych jest niemożliwe w przypadku publikowania w swoim profilu.
  W celu znalezienia na komputerze wersji roboczych swoich postów:
  1. Przejdź do grupy, w której została utworzona wersja robocza posta.
  2. Liczba utworzonych wersji roboczych pojawi się pod edytorem posta. Aby uzyskać dostęp do posta, kliknij Zobacz wersje robocze.
  Uwaga: Dostęp do wersji roboczych postów jest możliwy wyłącznie z poziomu grup, w których zostały one utworzone.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Ankiety
  Aby utworzyć ankietę:
  1. W danej grupie kliknij Napisz coś w oknie tworzenia posta i wybierz Ankieta.
  2. Wpisz pytanie i kliknij pozycję Dodaj opcję... dla każdej opcji, aby podać odpowiedzi do wyboru dla członków grupy.
  3. Kliknij przycisk Opublikuj, aby udostępnić pytanie grupie.
  Uwaga: Możesz zezwolić dowolnej osobie na dodawanie własnych odpowiedzi do ankiety. Jeśli chcesz wyłączyć tę opcję, kliknij menu rozwijane Opcje ankiety i usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj wszystkim na dodawanie opcji. Ponadto możesz uniemożliwić innym osobom dodawanie wielu opcji. W tym celu usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj innym osobom na wybór wielu opcji.
  Pamiętaj, że w opcjach ankiety nie można podawać adresów URL.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Nie możesz uniemożliwić komuś dodawania opcji do utworzonej już ankiety. Jeśli chcesz utworzyć ankietę, w której nikt nie może dokonywać zmian ani do której nie może dodawać opcji, odznacz pozycję Zezwalaj wszystkim na dodawanie opcji podczas tworzenia ankiety.
  Dowiedz się więcej o tworzeniu ankiet w Workplace.
  Czy ta informacja była pomocna?
  Pytanie i odpowiedź
  Any member of a group can create a Q&A post. All other members of the group can ask questions and vote on questions.
  To create a Q&A:
  1. Go to the group where you want to create a Q&A.
  2. From the composer, click and select Host a Q&A.
  3. You can add a description and photo before you select Post.
  When you ask a question on a Q&A post, you will get a notification when the host answers it. There is no time limit on Q&A posts, but the person who posted can still delete the post, as with any other post, or close comments to end the Q&A.
  Group members that host Q&As can sort the questions by Most Voted, Answered Questions First, or in Chronological Order.

  How do I create a Live Q&A?
  You can create a Live Q&A when you go live with Live Producer. Click the toggle next to Host a Q&A.
  The audience can vote on questions, meaning that the host can view questions with most voted showing on top.
  The host can mark a question as Answering now, which will disable voting for this question and pin it on top. When the host marks a question as Answered, it will be grayed out, with disabled voting and an added timestamp of when the host started answering the question.
  After Live, the audience can sort questions by Most voted and Answered.
  The audience can click on a time stamp in Answered questions to jump to the exact moment in the video when the host started answering the question.
  Czy ta informacja była pomocna?