Zarządzanie kontami

Administrator z odpowiednimi uprawnieniami może wprowadzać zmiany w kontach Workplace w swojej organizacji. Dowiedz się więcej o edytowaniu danych konta, dezaktywacji i usuwaniu kont oraz polach profilu.
Dezaktywowanie i usuwanie kont
Pola profilu
Rozwiązywanie problemów