Jakie wymagania trzeba spełnić, aby skonfigurować usługi Active Directory Federation Services (ADFS) pod kątem współpracy z Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Aby skonfigurować usługi ADFS pod kątem współpracy z Workplace, trzeba spełnić następujące wymagania:
  • System logowania jednokrotnego (SSO) oparty na systemie Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, usługach Active Directory Domain Services (AD DS) lub systemie Windows Server 2008 R2.
  • Usługi Active Directory Federation Services (ADFS) 2016 w wersji 3 lub 2.
  • Adres e-mail administratora systemu w Workplace musi być taki sam jak adres odpowiadającego mu użytkownika w usłudze Active Directory.
Czy ta informacja była pomocna?