Jakie są wytyczne w kwestii składania wniosku o subdomenę dla społeczności Workplace?

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas składania wniosku o subdomenę:
  • Nie można zarezerwować subdomeny, z której korzysta już inna osoba.
  • Nazwa subdomeny może składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (A-Z, 0-9). Dywizy (-) są również dozwolone.
  • Nazwa subdomeny musi mieć co najmniej pięć znaków i nie może zawierać ogólnych terminów (np. samochody.facebook.com)
  • Tylko administrator systemu może złożyć wniosek o subdomenę.
  • Subdomena musi być zgodna z dokumentem Workplace – zasady dozwolonego użycia.
Pamiętaj, że kiedy zmienimy subdomenę, wszystkie poprzednie linki do społeczności Workplace przestaną działać.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany subdomeny w każdej chwili ze względu na ewentualne rozbieżności z naszymi wytycznymi.
Czy ta informacja była pomocna?