Czy za osoby zaproszone do grupy wielofirmowej w Workplace będzie pobierana opłata?

Nie, opłata nie będzie pobierana. Jeśli zaprosisz do grupy wielofirmowej osobę, której firma jeszcze nie korzysta z Workplace, otrzyma ona dostęp do bezpłatnego konta Workplace Essential. Jeśli ta osoba korzysta już z Workplace Essential, jej status nie ulegnie zmianie. W obu przypadkach nie będą naliczane żadne opłaty.
Jeśli osoba, którą zaprosisz do grupy wielofirmowej, pracuje w firmie korzystającej już z Workplace Advanced, opłata również nie będzie naliczana.
Czy ta informacja była pomocna?