Jak oznaczyć grupę w Workplace jako oficjalną lub usunąć takie oznaczenie?

Tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości oraz osoby o niestandardowej roli administratora z uprawnieniem do zarządzania grupami mogą oznaczać grupy jako oficjalne i usuwać takie oznaczenie. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników tylko w Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną:
  1. W Panelu administratora kliknij Grupy.
  2. Kliknij po prawej stronie grupy, którą chcesz oznaczyć jako oficjalną, a następnie kliknij Oznacz grupę jako oficjalną.
  3. Zobaczysz monit Oznacz grupę jako oficjalną. Kliknij OK, aby kontynuować. Ikona grupy oficjalnej zostanie dodana obok nazwy grupy.
Aby usunąć oznaczenie grupy jako oficjalnej:
  1. W Panelu administratora kliknij Grupy.
    Grupy oficjalne są oznaczone ikoną w kolumnie Nazwa.
  2. Kliknij po prawej stronie grupy, której oznaczenie chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń oznaczenie grupy jako oficjalnej.
  3. Zobaczysz monit Usuń oznaczenie grupy jako oficjalnej. Kliknij OK, aby kontynuować. Ikona grupy oficjalnej zostanie usunięta.
Uwaga: Grup wielofirmowych nie można oznaczać jako oficjalnych.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną lub usunąć takie oznaczenie, możesz też kliknąć w prawym górnym rogu grupy pod zdjęciem w tle. Grupę można też oznaczyć jako oficjalną w sekcji Informacje dotyczącej tej grupy.
Czy ta informacja była pomocna?