Jak oznaczyć grupę w Workplace jako oficjalną lub usunąć takie oznaczenie?

Tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości oraz osoby o niestandardowej roli administratora z uprawnieniem do zarządzania grupami mogą oznaczać grupy jako oficjalne i usuwać takie oznaczenie. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników tylko w Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną:
  1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
  2. Kliknij opcję Grupy.
  3. Kliknij po prawej stronie grupy, którą chcesz oznaczyć jako oficjalną.
  4. Kliknij kolejno Oznacz grupę jako oficjalną > OK, żeby potwierdzić.
Aby usunąć oznaczenie grupy jako oficjalnej:
  1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
  2. Kliknij opcję Grupy.
    • Grupy oficjalne są oznaczone ikoną w kolumnie Nazwa.
  3. Kliknij po prawej stronie grupy, której oznaczenie jako oficjalnej chcesz usunąć.
  4. Kliknij kolejno Usuń oznaczenie grupy jako oficjalnej > OK, żeby potwierdzić.
Uwaga: Grup wielofirmowych nie można oznaczać jako oficjalnych.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną lub usunąć takie oznaczenie, możesz też kliknąć w prawym górnym rogu grupy pod zdjęciem w tle grupy lub z poziomu sekcji Informacje w grupie.
Czy ta informacja była pomocna?