Zewnętrzna współpraca

Twórz i prowadź grupy wielofirmowe lub dodawaj konta gości do grup, aby współpracować z osobami spoza instancji Workplace Twojej firmy.
Tworzenie grup współpracy zewnętrznej i zarządzanie nimi
Konta gości