Grupy wielofirmowe

Twórz i prowadź grupy wielofirmowe, aby współpracować z osobami spoza konta firmy w Workplace.

Grupy wielofirmowe umożliwiają współpracę osobom z różnych organizacji. Mogą być tajne lub zamknięte.
  • Tajne grupy wielofirmowe są widoczne dla administratorów firmy, członków grupy oraz osób zaproszonych do grupy.
  • Zamknięte grupy wielofirmowe są widoczne dla administratorów firmy, członków grupy, osób zaproszonych do grupy oraz innych członków firmy w grupie. Zaproszenie do zamkniętej grupy wielofirmowej można wysłać, udostępniając link.
Wszelkie informacje udostępniane w grupie wielofirmowej są widoczne dla wszystkich jej członków, także tych z innych firm.
Uwaga: Członkowie grup wielofirmowych nie widzą treści w społeczności Workplace innej firmy.
Członkowie grup wielofirmowych mogą należeć do społeczności Workplace Advanced lub Workplace Essential.
Czy ta informacja była pomocna?
Czat wielofirmowy umożliwia członkom grup wielofirmowych prowadzenie rozmów na czacie, rozmów głosowych i wideorozmów, zarówno w formie 1 na 1, jak i w wątkach grupowych. Użytkownicy muszą spełnić pewne wymagania, by korzystać z czatów wielofirmowych:
  • muszą należeć do tej samej grupy wielofirmowej;
  • muszą mieć zweryfikowaną domenę (tj. ich domena musi być zgodna ze zweryfikowaną domeną ich firmy);
  • nie mogli zmienić swojego imienia i nazwiska w ciągu poprzedniego miesiąca.
Jeśli rozpoczniesz czat z osobą pracującą w innej organizacji spełniającą powyższe kryteria, otrzyma ona prośbę o zgodę na otrzymywanie wiadomości. W prośbie o zgodę na otrzymywanie wiadomości znajduje się Twoje imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, zdjęcie profilowe oraz treść wiadomości. Odbiorca wiadomości nie może zobaczyć Twojego profilu ani go wyszukać, a status wiadomości nie zostanie zmieniony na „dostarczona”, dopóki prośba nie zostanie zaakceptowana.
Po zaakceptowaniu prośby możesz:
  • wyszukać tę osobę w Workplace i Czacie Workplace,
  • rozpocząć z nią czat, rozmowę lub wideorozmowę,
  • sprawdzić status wiadomości (dostarczona lub przeczytana – to dotyczy obu uczestników czatu),
  • dodać osobę do czatu grupowego.
Uwaga: Użytkownicy mogą utworzyć maksymalnie 25 wątków czatu wielofirmowego dziennie. Na razie tylko użytkownicy z zarządzanym kontem będą mogli uzyskać dostęp do wersji beta indywidualnego czatu wielofirmowego.
Zsynchronizowany czat wielofirmowy
Kiedy utworzysz standardową lub wielofirmową grupę Workplace, będziesz mieć opcję utworzenia zsynchronizowanego czatu grupowego.
Zsynchronizowane czaty grupowe automatycznie obejmują wszystkich członków grupy wielofirmowej. Jeśli ktoś opuści grupę, zostanie też usunięty z czatu. Jeśli członek grupy opuści czat, nie zostanie usunięty z grupy.
W odróżnieniu od ręcznie tworzonych czatów wielofirmowych zaproszenie kogoś do grupy wielofirmowej z włączonym zsynchronizowanym czatem nie spowoduje wysłania do tej osoby prośby o zgodę na otrzymywanie wiadomości. Otrzyma ona za to zaproszenie do grupy i zostanie automatycznie dodana do czatu, jeśli wyrazi na to zgodę.
Administratorzy grup mogą w każdej chwili wyłączyć tę funkcję z poziomu ustawień odpowiedniej grupy. Pamiętaj, że aby zsynchronizowany czat działał, grupa musi mieć mniej niż 250 członków.
Czy ta informacja była pomocna?
Opcję tworzenia grupy wielofirmowej widać podczas tworzenia nowej grupy.
Uwaga: Grupy wielofirmowej nie można utworzyć w przeglądarce na urządzeniu mobilnym.
Dodawanie osób do grupy wielofirmowej
Jeśli jesteś członkiem grupy wielofirmowej, możesz dodawać do niej współpracowników w ten sam sposób, w jaki dodaje się współpracowników do innych grup w Workplace.
Aby zaprosić osobę z innej firmy, podaj jej adres e-mail powiązany z kontem Workplace. Domyślnie administratorzy grupy wielofirmowej muszą zatwierdzić nowych zaproszonych członków.
Jeśli grupa wielofirmowa jest zamknięta, możesz zaprosić do niej inne osoby, udostępniając im link z zaproszeniem. Linki z zaproszeniem są widoczne w prawej kolumnie strony grupy podczas korzystania z Workplace na komputerze.
Pamiętaj, że jeśli zaprosisz do grupy wielofirmowej osobę, której firma nie korzysta jeszcze z Workplace lub używa już Workplace Essential, nie zostanie naliczona opłata, ponieważ dla tej osoby zostanie skonfigurowane bezpłatne konto Workplace Essential.
Liczba członków grupy
Nie ma limitu co do liczby firm bądź osób, które mogą należeć do grupy wielofirmowej. Pamiętaj, że produkt ten powstał z myślą o ułatwieniu współpracy średniej wielkości zespołom z niewielkiej liczby firm.
Uwaga: Członkowie grup wielofirmowych mogą należeć do społeczności Workplace Advanced lub Workplace Standard albo nie należeć do żadnej społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Grupa wielofirmowa zostanie usunięta automatycznie, kiedy opuszczą ją wszyscy członkowie. Aby grupa została usunięta, administrator grupy może usunąć z niej wszystkich członków oraz siebie.
Czy ta informacja była pomocna?
Są dwie opcje prywatności dla grup wielofirmowych: Zamknięta i Tajna. W poniższej tabeli pokazano, kto może dołączyć do poszczególnych typów grup i jakie informacje są widoczne dla użytkowników.
Zamknięte grupy wielofirmoweTajne grupy wielofirmowe
Zatwierdzanie członkówKażdy członek grupy może dodawać lub zatwierdzać członkówKażdy członek może dodać członków, ale administrator lub moderator musi ich zatwierdzić
Uprawnienia publikowaniaCzłonkowie, moderatorzy i administratorzy mogą publikować posty w grupieCzłonkowie, moderatorzy i administratorzy mogą publikować posty w grupie
Zatwierdzanie postówPosty nie muszą być zatwierdzane przez administratora lub moderatoraPosty nie muszą być zatwierdzane przez administratora lub moderatora
Kto może dołączyć?Każdy członek może dodać członków do grupy, ale administrator lub moderator musi ich zatwierdzićKażdy członek może dodać członków do grupy, ale administrator lub moderator musi ich zatwierdzić
Kto może zobaczyć nazwę grupy?Każda osoba w firmieAktualni i byli członkowie
Kto może zobaczyć listę członków grupy?Każda osoba w firmieTylko aktualni członkowie
Kto może zobaczyć opis grupy?Każda osoba w firmieTylko aktualni członkowie
Kto może zobaczyć znaczniki grupy?Każda osoba w firmieTylko aktualni członkowie
Kto może zobaczyć posty dodawane przez członków w ramach grupy?Tylko aktualni członkowieTylko aktualni członkowie
Kto może znaleźć grupę w wyszukiwaniu?Każda osoba w firmieAktualni i byli członkowie
Kto może zobaczyć wydarzenia grupy?Tylko aktualni członkowieTylko aktualni członkowie
Pamiętaj, że po utworzeniu grupy nie można jej przekształcić w grupę wielofirmową i odwrotnie.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy grupy wielofirmowej muszą domyślnie zatwierdzać nowych członków grup wielofirmowych
Pamiętaj, że administratorzy grupy wielofirmowej mogą wyłączyć konieczność zatwierdzania nowych członków przez administratorów. Można to zrobić w ustawieniach grupy. Po wyłączeniu tego ustawienia każdy może dodawać nowych członków do grupy bez zgody administratora.
Jeśli grupa wielofirmowa jest zamknięta, a zatwierdzanie nowych członków zostanie wyłączone przez administratora, wtedy każda osoba, która otrzyma link z zaproszeniem, będzie mogła dołączyć do grupy bez zgody administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
Gdy zaprosisz kogoś do grupy wielofirmowej, administratorzy będą mieć dostęp do danych w grupie. Jeśli dana osoba jest obecnie użytkownikiem Workplace Advanced, administratorami z możliwością dostępu do danych będą aktualni administratorzy tej osoby. Jeśli dana osoba jest użytkownikiem Workplace Essential, administratorami z możliwością dostępu do danych będą wszystkie osoby, które zostaną administratorami po uaktualnieniu do Workplace Advanced.
Czy ta informacja była pomocna?
Nie. Każdy członek grupy wielofirmowej korzysta z własnego konta Workplace w grupie, a członkowie grupy nie widzą żadnych innych treści na koncie Workplace innej firmy. Więcej informacji o grupach wielofirmowych.
Może się okazać, że w prywatnych grupach firmowych w Workplace możesz oznaczać członków grupy wielofirmowej, do której należysz. Jednak znacznik będzie miał wówczas szary kolor, w związku z czym nawet jeśli w poście firmowym w Workplace oznaczysz osoby spoza swojej firmy, nie będą one miały dostępu do tej zawartości.
Czy ta informacja była pomocna?
Obok imienia i nazwiska członka grupy wielofirmowej widnieje symbol grupy wielofirmowej. Po ustawieniu kursora na imieniu i nazwisku członka grupy widać, do której firmy on należy.
Czy ta informacja była pomocna?
Użytkownicy Workplace są właścicielami swoich danych, w tym wszelkich danych udostępnionych w grupach wielofirmowych. Dotyczy to użytkowników Workplace Standard, Workplace Essential i Workplace Advanced. Członkowie grup wielofirmowych mogą uzgadniać własność danych w grupie w zgodzie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.
Facebook nie ma żadnych praw własności do danych należących do członków grup wielofirmowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Administrator grupy wielofirmowej może usuwać treści, dodawać i usuwać członków grupy, a także usunąć samą grupę.
Jeżeli członek grupy korzysta z Workplace Advanced, administrator społeczności ma dostęp do wszystkich treści w grupie wielofirmowej i może się z nimi zapoznać.
Jeżeli administrator grupy korzysta z Workplace Advanced, jego administrator społeczności może usuwać treści, dodawać i usuwać członków grupy, a także usunąć samą grupę.
Czy ta informacja była pomocna?