Czy mogę ustawić menu rozwijane opcji, z których użytkownik musi wybierać podczas aktualizacji pola profilu w Workplace?

W celu dostosowania pola profilu można dodać następujący zestaw rozwijanych opcji:
  • Lokalizacja
  • Dział
  • Oddział
  • Organizacja
Aby dodać zestaw wartości do rozwijanego menu:
  1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Ustawienia, a następnie kartę Pola profilowe.
  3. Kliknij przycisk Ustaw wartości obok pola profilu, które chcesz dodać.
  4. Dodawaj ustawione wartości jedna po drugiej lub wklejaj listę wartości oddzielonych średnikami.
  5. Kliknij opcję Zapisz.
Uwaga: Jeśli pole profilu zostało wypełnione przed utworzeniem listy wartości, nie zostanie nadpisane. Jeśli jednak użytkownik edytuje swój profil po utworzeniu listy wartości, musi wybrać wartość z listy.
Czy ta informacja była pomocna?