Komentarze

Zarządzaj komentarzami do postów w Workplace.

Aby usunąć dodany przez siebie komentarz:
 1. Kliknij .
 2. Wybierz pozycję Usuń....
 3. Kliknij Usuń.
Uwaga: Jeśli usuniesz komentarz lub post, nie możesz cofnąć tego działania ani przywrócić komentarza.
Aby edytować dodany przez siebie komentarz:
 1. Kliknij .
 2. Wybierz opcję Edytuj....
 3. Wprowadź zmiany, a następnie naciśnij Enter.
Uwaga: Każdy, kto widzi Twój komentarz, może kliknąć opcję Edytowany i wyświetlić historię edycji.
Czy ta informacja była pomocna?
Komentarze, których nie chcesz widzieć, możesz ukrywać. Nie będziesz widzieć ukrytych komentarzy, ale nadal będą widoczne dla innych.
Aby ukryć komentarz:
 1. Ustaw kursor nad komentarzem.
 2. Kliknij .
 3. Kliknij Ukryj komentarz.
Jeśli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty, możesz również zgłosić go administratorom.
Usuwanie komentarzy przez administratora lub moderatora grupy
Administratorzy i moderatorzy grup mogą usuwać komentarze do postów w grupach, którymi zarządzają.
Aby usunąć komentarz:
 1. Ustaw kursor nad komentarzem.
 2. Kliknij .
 3. Kliknij opcję Usuń.
Usuwanie komentarzy przez administratora systemu
Domyślnie administratorzy systemu nie mają uprawnień do usuwania komentarzy. Jeśli administrator systemu chce usunąć komentarz, najpierw musi zostać administratorem danej grupy.
Aby ustanowić siebie administratorem grupy:
 1. Przejdź do Panelu administratora.
 2. Kliknij Grupy.
 3. Kliknij pozycję obok grupy, której chcesz zostać administratorem.
 4. Kliknij Dołącz jako administrator lub Ustanów mnie administratorem.
Uwaga: Autor posta nie może usuwać komentarzy do niego. Komentarze może usuwać tylko administrator grupy, w której opublikowano post.
Czy ta informacja była pomocna?