Wyszukiwanie

Funkcja Wyszukiwanie umożliwia łatwe znajdowanie osób w Workplace. Sprawdź, jak korzystać z wyszukiwania w Workplace.

Możesz wyszukiwać następujące informacje w Workplace:
 • współpracowników, posty, grupy, komentarze i wydarzenia (na pasku wyszukiwania u góry każdej strony w Workplace),
 • posty i tematy w grupie,
 • komentarze do postów,
 • dokumenty Workplace (utworzone w Workplace),
 • pliki (używając słów kluczowych lub nazw plików), globalnie lub w grupach.
Treści opublikowane przez Ciebie z konta Workplace mogą zobaczyć i wyszukiwać tylko Twoi współpracownicy. Grupy i wydarzenia są dostępne do wyszukiwania w zależności od ustawień prywatności.
Uwaga: nie można wyszukiwać dokumentów udostępnionych w grupie. Dokumenty Workplace, które utworzono w Workplace, są indeksowane i można je wyszukiwać, ale nie dotyczy to plików przesyłanych ani udostępnionych w ramach integracji ani ich nazw.
Czy ta informacja była pomocna?
Dziennik aktywności zawiera listę rzeczy wyszukiwanych przez Ciebie w aplikacji Workplace. Nikt inny nie może zobaczyć Twojego dziennika aktywności.
Aby usunąć informacje o wyszukiwaniach:
 1. Kliknij ikonę zdjęcia profilowego w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij Dziennik aktywności.
 2. Kliknij pozycję Więcej, a następnie wybierz opcję Historia wyszukiwania w lewej kolumnie.
 3. Kliknij pozycję obok pozycji wyszukiwania, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij Usuń > Usuń wyszukiwanie.
Czy ta informacja była pomocna?
Wyszukiwanie osób według zespołu lub działu wymaga zalogowania się do Workplace na komputerze.
Aby wyszukać osoby w firmie według zespołu lub działu:
 1. Kliknij Schemat organizacyjny w lewym górnym rogu Aktualności. Jeśli nie widzisz tej opcji, kliknij Zobacz więcej.
 2. Na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu schematu organizacyjnego wpisz nazwiska, stanowiska, lokalizacje i działy osób, które chcesz wyszukać, i naciśnij klawisz Enter.
Dowiedz się więcej o Schemacie organizacyjnym.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli jesteś użytkownikiem Workplace Essential lub Workplace Advanced i nie możesz znaleźć umiejętności w swoim profilu, możliwe, że administrator systemu wyłączył tę funkcję.
Aby szukać osób według umiejętności na komputerze:
 1. W Aktualnościach wybierz Katalog, a następnie kliknij Osoby i pasek wyszukiwania u góry strony.
 2. Wybierz Umiejętność z listy opcji, a następnie zacznij wpisywać umiejętność, której szukasz.
 3. Dodaj wiele umiejętności w jednym filtrze, aby zobaczyć wszystkie osoby, które mają co najmniej jedną z tych umiejętności.
  • Aby zobaczyć wszystkie osoby posiadające konkretne dwie umiejętności, wyszukaj jedną z tych umiejętności, korzystając z filtra Umiejętność, a drugą za pomocą filtra Dowolne pole.
Uwaga: Podczas przeglądania profilu użytkownika możesz kliknąć umiejętność, aby zobaczyć wszystkie osoby, które również mają ją w swoim profilu.
Czy ta informacja była pomocna?