Bezpieczeństwo

Rejestry i alerty bezpieczeństwa ułatwiają ochronę społeczności Workplace. Więcej informacji o bezpieczeństwie znajdziesz w Centrum zasobów dla klientów.

Dzienniki bezpieczeństwa Workplace zawierają zapis wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Poniżej znajduje się lista wszystkich zdarzeń, które obecnie rejestrujemy, wraz z krótkim objaśnieniem ich znaczenia.
Nazwa zdarzeniaUwaga
ZalogowanoUżytkownik pomyślnie zalogował się za pomocą hasła lub logowania jednokrotnego.
Logowanie nieudaneUżytkownikowi nie udało się zalogować.
WylogowanoUżytkownik wylogował się.
Wymuszono wylogowanie sięAdministrator wymusił wylogowanie użytkownika za pośrednictwem panelu administratora.
Zmieniono hasłoUżytkownik zmienił hasło do Workplace.
Pomyślnie zresetowano hasłoUżytkownik zresetował swoje hasło do Workplace, ustawiając nowe hasło.
Zażądano kodu resetującego hasłoPoproszono o podanie hasła użytkownika do Workplace w celu zresetowania za pośrednictwem procedury samoobsługowej.
Nieprawidłowy kod resetujący hasłoWprowadzono nieprawidłowy kod weryfikacyjny wymagany do zresetowania hasła użytkownika do Workplace.
Wymuszono zresetowanie hasłaAdministrator wymusił zresetowanie hasła użytkownika przed następnym logowaniem.
Włączono uwierzytelnianie dwuskładnikoweUżytkownik włączył uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Więcej na temat włączania tej funkcji.
Wyłączono uwierzytelnianie dwuskładnikoweUżytkownik wyłączył uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
Wprowadzono kod dwuskładnikowyUżytkownik wprowadził prawidłowy kod uwierzytelniania dwuskładnikowego po wyświetleniu monitu na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Wprowadzenie kodu dwuskładnikowego nie powiodło sięUżytkownik wprowadził nieprawidłowy kod uwierzytelniania dwuskładnikowego po wyświetleniu monitu na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Wprowadzenie kodu dwuskładnikowego powiodło się w aplikacji mobilnejUżytkownik wprowadził prawidłowy kod uwierzytelniania dwuskładnikowego po wyświetleniu monitu w aplikacji na Androida lub iOS.
Wprowadzanie kodu dwuskładnikowego nie powiodło się w aplikacji mobilnejUżytkownik wprowadził nieprawidłowy kod uwierzytelniania dwuskładnikowego po wyświetleniu monitu w aplikacji na Androida lub iOS.
Ponowne uwierzytelnianie poprzez logowanie jednokrotne Administrator zażądał od użytkownika ponownego uwierzytelnienia przez logowanie jednokrotne.
Zagrożone kontoZnaleźliśmy użytkownika z zagrożonym kontem. Dowiedz się więcej o tym, jak zidentyfikować zagrożone konta.
Konto ustawione jako nieprzydzieloneUstawiono użytkownika jako nieprzydzielonego za pośrednictwem administratora lub integracji.
Profil został automatycznie usuniętyKonto użytkownika zostało automatycznie usunięte, ponieważ nikt nie zgłosił do niego praw przez co najmniej 27 dni.
Zdezaktywowano kontoDezaktywowano użytkownika za pośrednictwem administratora lub integracji.
Aktywowano kontoAktywowano użytkownika za pośrednictwem administratora lub integracji.
Usunięto kontoKonto użytkownika zostało usunięte.
Utworzono kontoAdministrator utworzył konto użytkownika.
Utworzono kontaAdministrator utworzył konta użytkowników za pomocą metody importu z Excela.
Konto promowane do rangi administratoraPodwyższono poziom istniejącego użytkownika do administratora.
Utworzono użytkowników przez synchronizację z systemem IDPUtworzono użytkowników za pośrednictwem podłączonego dostawcy tożsamości (Azure lub G Suite).
Utworzono własne zaproszenie Użytkownik utworzył konto, korzystając z samodzielnego zaproszenia.
Zaproszono użytkownika Zaproszono użytkownika do Workplace.
Utworzono użytkowników przez zaproszenie współpracownikaUtworzono użytkowników za pośrednictwem zaproszeń od innych członków społeczności.
Zaproszony współpracownikUżytkownik został zaproszony za pośrednictwem zaproszenia od innego członka społeczności. Konto użytkownika jest tworzone dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia.
Zmiana adresu e-mailZaktualizowano adres e-mail użytkownika.
Dodano numer telefonuUżytkownik dodał numer telefonu do swojego konta.
Poproszono o udostępnienie danych profilowych Użytkownik wysłał prośbę o pobranie swoich danych profilowych.
Pobrano dane profilowe Użytkownik pobrał swoje dane profilowe.
Zmieniono rolę administratoraZaktualizowano rolę administratora konta.
Usunięto administratoraUsunięto rolę administratora użytkownika.
Utworzono administratoraUtworzono konto użytkownika za pośrednictwem sekcji „Administratorzy” i podwyższono jego poziom do roli administratora.
Dodano domenęDomena została dodana do tabeli weryfikacji, ale nie została jeszcze zweryfikowana.
Zweryfikowano domenęDomena została pomyślnie zweryfikowana. Dowiedz się więcej o weryfikacji domeny.
Usunięto domenęDomena została usunięta z Workplace.
Pobrano plik grupyPobrano plik z grupy.
Przesłano plik grupyPrzesłano plik do grupy. Dowiedz się, jak przesłać plik do grupy.
Podejrzenie złośliwego oprogramowania w plikuPlik może zawierać złośliwe oprogramowanie i jego przesyłanie do grupy zostało zablokowane.
Zablokowano przesyłanie złośliwego oprogramowania Złośliwe oprogramowanie znalezione w przesyłanym pliku zostało zablokowane.
Znaleziono poświadczenia, których bezpieczeństwo zostało naruszoneWykryto na koncie naruszenie danych uwierzytelniających (nazwy użytkownika lub hasła).
Utworzono integracjęUtworzono niestandardową integrację.
Edytowano integracjęEdytowano niestandardową integrację.
Usunięto integracjęUsunięto niestandardową integrację.
Dodano integracjęDodano aplikację z katalogu integracji.
Usunięto integracjęUsunięto aplikację z katalogu integracji.
Zresetowano token dostępu do integracji Token dostępu do integracji został zresetowany.
Utworzono grupę wielofirmowąUtworzono grupę wielofirmową.
Dołączono do grupy wielofirmowejUżytkownik dołączył do grupy wielofirmowej.
Firma oznaczona jako odsprzedana
Zgłoś byłego pracownika Aktualne zdarzenia ze zgłoszeń dotyczących byłych pracowników.
Zgłoszona zawartość Ktoś zgłosił administratorowi post do sprawdzenia.
Dodano pośrednikaWłączono kartę Statystyki dla użytkownika niebędącego administratorem.
Usunięto pośrednika Wyłączono kartę Statystyki dla użytkownika niebędącego administratorem.
Wysłano zaproszenie pośrednika Firmę zaproszono do powiązania.
Zaakceptowano zaproszenie pośrednika Firma zaproszona do powiązania zaakceptowała zaproszenie.
Odrzucono zaproszenie pośrednika Firma zaproszona do powiązania odrzuciła zaproszenie.
Pobrano filmUżytkownik pobrał film.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy mogą zapisywać wyszukiwania w Dzienniku zabezpieczeń. Aby zapisać wyszukiwanie:
  1. W Panelu administratora kliknij Bezpieczeństwo.
  2. Wybierz Dziennik.
  3. Wpisz kryteria wyszukiwania i wybierz Zapisz wyszukiwanie.
  4. Zapisane wyszukiwania wyświetlą się po prawej stronie.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów społeczności Workplace Advanced.
Poinformujemy Cię, jeśli będziemy podejrzewać, że niektóre z kont użytkowników w Twojej społeczności mogą być zagrożone. Otrzymasz powiadomienie o wykryciu zagrożenia dotyczącego bezpieczeństwa, a na pulpicie na karcie Bezpieczeństwo zobaczysz zagrożone konta. Ponieważ istnieje niewielkie ryzyko, że hasło zostanie wykorzystane do uzyskania dostępu do Twojej społeczności Workplace, zalecamy wyłączenie tych użytkowników lub nakazanie im zresetowania hasła.
Aby sprawdzić, które konta mogą być zagrożone:
  1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu strony głównej.
  2. Kliknij Osoby.
Zagrożone konta będą zaznaczone na czerwono i opatrzone etykietą Zagrożone konto. Aby wyłączyć użytkownika lub nakazać mu zmianę hasła, kliknij obok zagrożonego konta i wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika lub Nakaż zresetowanie hasła.
Czy ta informacja była pomocna?
Sekcja Bezpieczeństwo w Panelu administratora gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa Twojej instancji Workplace, co ułatwia dostęp do nich oraz ich nadzorowanie.
Centrum bezpieczeństwa jest podzielone na sekcje: kluczowe Ustawienia zabezpieczeń, Ustawienia uwierzytelniania, pulpit Bezpieczeństwo oraz Dzienniki zabezpieczeń. Dostęp do centrum jest możliwy tylko po zalogowaniu się na komputerze.
Ustawienia
Przycisk Ustawienia u góry Centrum bezpieczeństwa to miejsce, w którym można włączyć pobieranie filmów, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz funkcje certyfikacji.
  • Wymagane uwierzytelnianie dwuskładnikowe – włączenie tej opcji spowoduje dodanie do Centrum bezpieczeństwa karty Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Z poziomu tej karty możesz zaznaczyć, że chcesz wymagać uwierzytelniania dwuskładnikowego w odniesieniu do wszystkich kont, administratorów lub osób należących do określonych zbiorów osób. Dowiedz się więcej na temat uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Ustawienia pobierania filmów – włączenie tej opcji spowoduje dodanie do Centrum bezpieczeństwa karty Ustawienia pobierania filmów. Z poziomu tej karty możesz wyłączyć pobieranie filmów w Workplace. Wówczas osoby, które nie korzystają z obsługiwanych przeglądarek, nie będą miały dostępu do materiałów wideo w najwyższej jakości. Dowiedz się więcej o ustawieniach pobierania filmów.
  • Certyfikaty – włączenie tej opcji spowoduje dodanie do Centrum bezpieczeństwa karty Certyfikaty. Z poziomu tej karty możesz pobrać najnowsze zewnętrzne raporty dotyczące bezpieczeństwa danych w Workplace. Dowiedz się więcej o certyfikatach.
Pulpit
Pulpit Bezpieczeństwo zawiera podsumowanie wdrożeń uwierzytelniania dwuskładnikowego, niepowodzeń logowania i innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Ponadto możesz sprawdzić, ile Twoich kont w Workplace uważamy za zagrożone, jak również poznać ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa Twojej instancji Workplace.
Dziennik
Na karcie Dziennik możesz zobaczyć całą aktywność związaną z logowaniem, hasłami, administracją, plikami i integracją z ostatnich 90 dni. Dziennik możesz pobrać lub przeglądać go w Workplace.
Uwierzytelnianie
Karta Uwierzytelnianie zawiera ustawienia związane z logowaniem jednokrotnym (SSO) oraz dostawcą SSO. Swojej społeczności możesz także zezwolić na logowanie się do zewnętrznych aplikacji za pomocą Logowania do Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Wynik stanu zabezpieczeń uwzględnia różne informacje o działaniach związanych z bezpieczeństwem społeczności.
Ogólny poziom bezpieczeństwa jest ustalany na podstawie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa z ostatnich 30 dni, skonfigurowanych funkcji zabezpieczeń oraz wykrytych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. Będziemy Cię informować o kwestiach, które wymagają Twojej uwagi.

Czy ta informacja była pomocna?