Raporty o bezpieczeństwie

Raporty o bezpieczeństwie pozwalają sprawdzić stan danej społeczności Workplace po wystąpieniu wydarzenia kryzysowego. Więcej informacji na temat Raportów o bezpieczeństwie znajdziesz w Centrum zasobów dla klientów.

Tworzenie raportów o bezpieczeństwie
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced. Jedynie administratorzy systemu mogą włączyć Raporty o bezpieczeństwie.
Raporty o bezpieczeństwie może włączyć jedynie menedżer raportów o bezpieczeństwie. Operatorów raportów o bezpieczeństwie wyznaczają administratorzy systemu.
Aby włączyć Raporty o bezpieczeństwie na komputerze w przypadku administratora systemu:
 1. Przejdź do Panelu administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Raporty o bezpieczeństwie.
 3. Kliknij +Dodaj Menedżera raportów o bezpieczeństwie, a następnie dodaj siebie jako menedżera raportów o bezpieczeństwie, aby utworzyć Raporty o bezpieczeństwie.
 4. Kliknij Gotowe.
Uwaga: będziesz też mieć możliwość dodania każdego, kto będzie asystował przy Raportach o bezpieczeństwie jako menedżer raportów o bezpieczeństwie.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Tylko operator raportów o bezpieczeństwie może utworzyć raport dla firmy w Workplace.
Operatorów raportów o bezpieczeństwie wyznaczają administratorzy systemu. Aby dodać operatora raportów o bezpieczeństwie, administrator systemu musi przejść do Panelu administratora > Raportów o bezpieczeństwie.
Administratorom systemu nie jest automatycznie przyznawany dostęp do raportów o bezpieczeństwie. Administrator musi wyznaczyć siebie jako operatora raportów o bezpieczeństwie.
Dowiedz się więcej o komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced. Za tworzenie, wysyłanie i obsługę raportów o bezpieczeństwie pracowników wyłączną odpowiedzialność ponosi organizacja. Workplace i Facebook nie mogą widzieć ani podejmować żadnych działań w reakcji na odpowiedzi pracowników na raporty o bezpieczeństwie dla Workplace.
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne w Panelu administratora.
Aby utworzyć raport o bezpieczeństwie:
 1. Kliknij Przejdź do raportów o bezpieczeństwie, a następnie wybierz Utwórz wydarzenie kryzysowe.
 2. Uzupełnij pole Typ kryzysu.
 3. Uzupełnij pola Nazwa, Lokalizacje i Pomocni użytkownicy. Jeśli chcesz dodać więcej informacji do wydarzenia kryzysowego, uzupełnij sekcję Informacje o wydarzeniu. Limit wynosi 200 znaków.
 4. Wybierz Wyświetl podgląd raportu o bezpieczeństwie, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać każdy typ powiadomienia w ramach raportu o bezpieczeństwie.
 5. Kliknij Gotowe, aby utworzyć wydarzenie kryzysowe.
 6. Kliknij + Dodaj osoby i wybierz metodę dodawania osób.
 7. Powinna pojawić się lista dodanych osób. Po dodaniu osób tą metodą możesz ponownie kliknąć Dodaj osoby, aby zaimportować więcej osób.
 8. Aby wybrać z listy osoby, z którymi chcesz się kontaktować, kliknij pole wyboru obok imienia i nazwiska każdej z nich lub zaznacz wszystkie.
 9. Kliknij Wyślij raport o bezpieczeństwie i wybierz kanał powiadomień, którego chcesz używać do kontaktu.
 10. Kliknij Wyślij raport o bezpieczeństwie, aby potwierdzić wysłanie powiadomienia. Powiadomienie zostanie wysłane. Możesz wysłać powiadomienie ponownie w dowolnej chwili, klikając Wyślij raport o bezpieczeństwie.
 11. Status odpowiedzi będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym na podstawie ostatniej odpowiedzi danej osoby. Dalsze działania zależą od Twojej organizacji.
Uwaga: Raport o bezpieczeństwie zostanie przetłumaczony na język konta użytkownika w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Menedżerowie raportów o bezpieczeństwie mogą dodawać osoby do sytuacji kryzysowej w następujący sposób:
 • Pojedynczo, ręcznie dodając ich do wydarzenia.
 • Importując grupę Workplace, aby dodać wszystkich członków grupy.
 • Importując lokalizację profilu służbowego w profilu osób.
 • Importując plik CSV (potrzebne są tylko adresy e-mail pracowników).
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Podczas ustawiania sytuacji kryzysowej pole lokalizacji służy jedynie celom informacyjnym. Nie określa, kto zostanie dodany do wydarzenia. Jeśli chcesz dodać pracowników do sytuacji kryzysowej według lokalizacji, podczas dodawania osób użyj opcji Importuj według lokalizacji.
Dowiedz się więcej o komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Edytowanie raportów o bezpieczeństwie
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced.
Aby zmienić szczegóły wydarzenia kryzysowego w Raportach o bezpieczeństwie już po jego utworzeniu, kliknij Edytuj w sekcji nagłówka wydarzenia kryzysowego. Następnie możesz zmienić Tytuł, Lokalizację, Osoby towarzyszące lub Informacje o wydarzeniu w odniesieniu do danego wydarzenia kryzysowego.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Możesz dostosować wiadomość dotyczącą raportu o bezpieczeństwie. Domyślna wiadomość dotycząca raportu o bezpieczeństwie to:
To jest raport o bezpieczeństwie zespołu <Company Name>. Uważamy, że może Ci zagrażać<Crisis Title>. Powiadom nas o swoim bezpieczeństwie lub poproś o pomoc zespół <Company Name>.
Jednak podczas ustawiania powiadomienia dotyczącego raportu o bezpieczeństwie możesz dodać więcej informacji. Użytkownicy będą mieli możliwość wyświetlenia tych dodatkowych informacji. Dodatkowe informacje nie mogą przekraczać 200 znaków i mogą zostać wyświetlone z poziomu każdego rodzaju powiadomienia.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced.
Możesz usuwać osoby z wydarzenia kryzysowego, tylko jeśli jeszcze nie zostało przez Ciebie wysłane powiadomienie.
Aby usunąć kogoś z wydarzenia kryzysowego: kliknij obok imienia i nazwiska tej osoby, a następnie kliknij Usuń osobę.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced. Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów.
Status danej osoby można zmienić w ramach raportu o bezpieczeństwie, wybierając wiersz tej osoby na stronie wydarzenia kryzysowego, a następnie zmieniając status w menu rozwijanym. Możesz również dodać uwagi do danej osoby, klikając ikonę uwag.

Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced.
Menedżer raportów o bezpieczeństwie ma dostęp do wszystkich funkcji raportów o bezpieczeństwie, w tym do wszystkich sytuacji kryzysowych utworzonych przez innych operatorów.
Raporty o bezpieczeństwie znajdują się w lewej kolumnie Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced.
Dodanie osoby jako pomocnego użytkownika do wydarzenia kryzysowego spowoduje wyświetlenie tej osoby na stronie wydarzenia kryzysowego. Pracownicy, którzy są pomocnymi użytkownikami, muszą zostać dodani jako operatorzy raportów o bezpieczeństwie, aby móc widzieć wydarzenie kryzysowe i nim zarządzać. Aby dodać operatora raportów o bezpieczeństwie, administrator systemu musi przejść do Panelu administratora i kliknąć Raporty o bezpieczeństwie.
Jeśli operator raportów o bezpieczeństwie podejmie działanie dotyczące wydarzenia kryzysowego, zostanie automatycznie dodany jako pomocny użytkownik w ramach tego wydarzenia.
Dowiedz się więcej o komunikacji podczas wydarzeń kryzysowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne dla użytkowników Workplace Advanced. Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów.
Aby zakończyć raport o bezpieczeństwie, kliknij Zakończ sytuację kryzysową na stronie sytuacji kryzysowej. Możesz w dowolnym momencie ponownie otworzyć sytuację kryzysową, klikając ją, a następnie klikając Ponownie otwórz sytuację kryzysową.
Uwaga: Nawet po zakończeniu sytuacji kryzysowej pracownicy mogą nadal odpowiadać na powiadomienia. Nie możesz jednak wysyłać nowych powiadomień, dopóki nie otworzysz ponownie sytuacji.
Czy ta informacja była pomocna?
Powiadomienia
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Tak. Raporty o bezpieczeństwie są przeznaczone do stosowania w sytuacjach kryzysowych, więc te rodzaje powiadomień będą dostarczane niezależnie od ustawień powiadomień e-mail lub „Nie przeszkadzać” użytkownika Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Możesz kontaktować się z innymi użytkownikami w następujący sposób:
 1. Powiadomienia Workplace (będą wyświetlane w powiadomieniach i na górze Aktualności w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych)
 2. Czatbot Workplace (użytkownicy będą otrzymywać wiadomości na czacie)
 3. E-mail (użytkownicy będą otrzymywać e-maile na adres podany w profilu)
Raporty o bezpieczeństwie można wysyłać za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów powiadomień. Gdy klikniesz Wyślij raport o bezpieczeństwie, możesz wybrać jednocześnie jeden kanał powiadomień. Aby wysłać powiadomienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału, powtórz procedurę.
Aby użytkownik został oznaczony jako osoba bezpieczna lub potrzebująca pomocy, wystarczy, że odpowie na jeden typ powiadomienia.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Aby wysłać kolejny raport o bezpieczeństwie do osoby, która jeszcze nie odpowiedziała, odfiltruj wyniki według statusu wydarzenia kryzysowego Na razie brak odpowiedzi, a następnie wykonuj instrukcje w celu wysłania raportu o bezpieczeństwie. Nie ma ograniczenia liczby powiadomień, które można do kogoś wysłać.
Czy ta informacja była pomocna?
Dowiedz się więcej o raportach o bezpieczeństwie
Raporty o bezpieczeństwie w Workplace są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Raporty o bezpieczeństwie dla Workplace są zupełnie odrębne od raportów o bezpieczeństwie dla Facebooka.
Raporty o bezpieczeństwie dla Workplace umożliwiają wyznaczenie zespołu operatorów raportów o bezpieczeństwie do tworzenia, wysyłania i obsługi raportów o bezpieczeństwie dla pracowników ich organizacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Tylko operatorzy raportów o bezpieczeństwie mogą zobaczyć odpowiedzi na raporty o bezpieczeństwie dla Workplace i zarządzać nimi.
Raporty o bezpieczeństwie dla Facebooka są aktywowane przez społeczność Facebooka, a odpowiedzi na raporty o bezpieczeństwie są udostępniane znajomym na Facebooku.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne dla użytkowników Workplace Advanced. Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów.
Na raporty o bezpieczeństwie można odpowiedzieć na dwa sposoby: Nic mi się nie stało lub Potrzebuję pomocy. Odpowiedzi są aktualizowane w czasie rzeczywistym w kolumnie Status na stronie sytuacji kryzysowej. Stronę możesz filtrować według rodzaju odpowiedzi.
Każdy członek zespołu ds. bezpieczeństwa w ramach danej sytuacji otrzymuje automatycznie wysyłaną wiadomość e-mail z powiadomieniem o osobach, które oznaczyły siebie jako osoby potrzebujące pomocy, więc nie przegapisz takiej informacji. Administratorzy systemu mogą również skonfigurować niestandardową wiadomość e-mail, wybierając kolejno Panel Administratora > stronę ustawień raportów o bezpieczeństwie.
Gdy ktoś oznaczy siebie jako osobę potrzebującą pomocy, możesz kliknąć ikonę rozmowy obok imienia i nazwiska tej osoby, by skontaktować się z nią bezpośrednio na czacie lub za pośrednictwem dowolnej innej metody komunikacji.
Czy ta informacja była pomocna?
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced.
Podczas tworzenia wydarzenia kryzysowego można wybrać ćwiczenie, test lub prawdziwe wydarzenie kryzysowe. Zalecamy tworzenie testów w celu testowania funkcji Raporty o bezpieczeństwie w Workplace.
Ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie symulacji sytuacji kryzysowej w celu zaprezentowania powiadomień i wiadomości oraz zachęcenia pracowników firmy do stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.
Utworzenie prawdziwego wydarzenia kryzysowego w Raportach o bezpieczeństwie spowoduje powiadomienie wszystkich wybranych pracowników o możliwości wystąpienia wydarzenia kryzysowego w ich okolicy. Wydarzenia te należy tworzyć jedynie w przypadku wystąpienia prawdziwej sytuacji kryzysowej.
W powiadomieniach wysyłanych do pracowników jest wyraźnie wskazane, czy wydarzenie jest ćwiczeniem lub testem.
Dowiedz się więcej o komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Rozwiązywanie problemów
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Po zaimportowaniu osób do raportu o bezpieczeństwie pojawi się strona z wynikami zawierająca liczbę pomyślnie zaimportowanych, niezaimportowanych oraz zduplikowanych pracowników. Na ekranie błędu możesz pobrać listę niezaimportowanych osób, aby spróbować je ponownie zaimportować. Najczęstszym błędem podczas importowania pracowników jest podanie nieprawidłowych identyfikatorów lub adresów e-mail pracowników, które są niezgodne z danymi użytkowników w Twojej społeczności. Jeśli identyfikatory lub adresy e-mail wydają się prawidłowe, ale nadal nie można zaimportować pracowników, pomimo kilku prób, skontaktuj się z działem pomocy usługi Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?