Odznaki

Odznaki umożliwiają prezentowanie rozmaitych osiągnięć współpracowników. Do wyboru jest zestaw odznak domyślnych. Można też utworzyć własne odznaki swojej firmy. Więcej informacji o prezentowaniu osiągnięć w Workplace można znaleźć w Centrum zasobów dla klientów.

Artykuł jest przeznaczony dla administratorów Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Odznakami mogą zarządzać administratorzy systemu, moderatorzy zawartości, opiekunowie klientów oraz każdy administrator z niestandardową rolą zawierającą uprawnienie Zarządzaj odznakami.
Pamiętaj, że administratorzy mogą jedynie przyznawać ręczne odznaki. Odznaki automatyczne przyznaje system na podstawie określonego zbioru reguł – niezależnie od administratorów. Instrukcje te dotyczą wyłącznie odznak dodawanych ręcznie.
Aby jako administrator przyznawać odznaki członkom społeczności:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Odznaki. Obok listy odznak, które możesz przyznać jako administrator, widoczny będzie przycisk Przyznaj.
 3. Kliknij Przyznaj, a następnie wpisz imiona i nazwiska osób, którym chcesz przyznać odznakę. Osoby te otrzymają odznakę.
 4. Kliknij Zamknij.
Aby jako administrator odbierać odznaki przyznane członkom społeczności:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Odznaki. Zobaczysz listę odznak dostępnych w organizacji. Obok odznak, które możesz przyznać lub odebrać jako administrator, widoczny będzie przycisk Przyznaj.
 3. Aby odebrać odznakę, kliknij osoby, którym została ona przyznana. Zobaczysz listę wszystkich osób, które otrzymały odznakę. Kliknij Usuń obok imienia i nazwiska danej osoby, aby odebrać jej odznakę.
 4. Kliknij Zamknij.
Aby wyłączyć korzystanie z odznak w Workplace:
 1. Kliknij kolejno Panel administratora > Odznaki.
 2. Poniżej pozycji Dostępne kliknij , aby włączyć lub wyłączyć odznakę.
Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe odznaki w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja ta jest dostępna tylko w Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Narzędzie Odznaki w Panelu administratora umożliwia wyróżnienie pracowników za pełnioną rolę lub osiągnięcia. Można tworzyć niestandardowe odznaki z własnymi obrazami i tytułami.
Aby utworzyć niestandardową odznakę na komputerze:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Odznaki > Utwórz nową odznakę.
 3. Kliknij opcję Prześlij obraz, aby wybrać obraz, którego chcesz użyć jako ikony odznaki.
 4. Dodaj nazwę odznaki i opis wyjaśniający, za co została przyznana.
 5. Kliknij Zapisz.
Po utworzeniu odznaki nie można już jej edytować. Aby edytować obraz, tytuł lub opis, usuń odznakę, utwórz ją ponownie i przyznaj ją jeszcze raz.
Dowiedz się, jak przyznać lub odebrać odznakę w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?