Kto to jest pracownik obsługi klienta w Workplace?

Pracownicy obsługi klienta to osoby, których podstawowym zadaniem jest bezpośrednia praca z klientami lub innymi osobami – oferują obsługę i wsparcie techniczne, prowadzą sprzedaż produktów. Są to też pracownicy bezpośrednio zaangażowani w wytwarzanie i dystrybucję produktów.
Aby zakwalifikować się do planu obsługi klienta w Workplace, pracownik musi należeć do co najmniej jednej z tych kategorii:
- Pracownik nie ma dostępu do biurka przez co najmniej 50% czasu pracy.
- Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za godzinę pracy.
- Pracownik nie ma adresu e-mail.
Pracownik musi TAKŻE odpowiadać jednemu z poniższych opisów ról:
- Pracownik ma kontakt z klientem (sprzedawca, recepcjonista, partner itd.) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
- Pracownik drugiej linii obsługi (magazyn, kurier itd.) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
- Pracownik przedsiębiorstw komunalnych lub pracownik usług publicznych (policjant, urzędnik ds. gospodarki odpadami, specjalista ds. napraw linii elektrycznych, urzędnik departamentu wodnego) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
- Personel medyczny (pielęgniarki, lekarze, ośrodki) na każdym szczeblu, również kierowniczym.
Czy ta informacja była pomocna?