Zarządzanie użytkownikami Workplace za pomocą dostawcy tożsamości w chmurze

Dostawca tożsamości w chmurze znacznie ułatwia wdrożenie automatycznego zarządzania kontami w Workplace. Rozwiązania naszych partnerów do zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają następujące korzyści:
  • Centralizacja danych użytkowników. Łącząc główny magazyn tożsamości (np. Microsoft Active Directory lub Oracle Directory Server) z katalogiem w chmurze, możesz synchronizować konta użytkowników między aplikacjami (dotyczy to także Workplace). Agent lub wtyczka dostawcy tożsamości w chmurze będzie synchronizować zmiany z głównego magazynu tożsamości z repliką znajdującą się w chmurze.
  • Jednolity system archiwizacji. Ten sam główny magazyn tożsamości przechowuje dane osób dołączających do organizacji i ją opuszczających.
  • Synchronizacja zmian na kontach w Workplace. Zmiany informacji na kontach użytkowników i zmiany statusów są synchronizowane między dostawcą tożsamości w chmurze a Workplace, dzięki czemu nie trzeba ręcznie administrować użytkownikami dołączającymi do organizacji i opuszczającymi ją.
Na początek wykonaj instrukcje dla administratora systemu przedstawione tutaj w celu utworzenia niestandardowej aplikacji integracji służącej do inicjowania kont użytkowników. Po wykonaniu tych instrukcji uzyskasz następujące wartości potrzebne do ukończenia konfiguracji:
  • Token dostępu: Token dostępu umożliwiający aplikacji zarządzanie kontami.
  • SCIM URL: Punkt końcowy interfejsu API, przy użyciu którego aplikacja w chmurze będzie zarządzać kontami.
  • Identyfikator społeczności: Identyfikator Twojej organizacji umożliwiający aplikacji w chmurze rozróżnianie poszczególnych instancji Workplace.
Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami udostępnionymi przez dostawcę tożsamości w chmurze.
Pamiętaj, że Workplace obsługuje natywną integrację z rozwiązaniami następujących partnerów:
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie