Konfiguracja sieci

Aby każdy w organizacji mógł korzystać z Workplace, konieczne może być skonfigurowanie sieci, aby zezwolić na dostęp z określonych domen i zakresów adresów IP. Więcej informacji o konfiguracji sieci znajdziesz w Centrum zasobów dla klientów.

Nie można zablokować dostępu do Facebooka, ponieważ platformy Workplace i Facebook powstały na bazie tej samej technologii. Ewentualne sieciowe ograniczenia dostępu do Facebooka obejmą także Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Aby usługa Workplace działała poprawnie, należy zadbać o to, aby cały ruch do następujących domen (z uwzględnieniem wszystkich poddomen) i portów był odblokowany i dostępny z poziomu sieci firmy:
  • .workplace.com 80/443
  • .facebook.com 80/443
  • .akamaihd.net 80/443
  • .fbcdn.net 80/443
  • .fb.me 80/443
  • .fbsbx.com 80/443
Uwaga: Domeny używane przez Workplace mogą się zmieniać, w związku z czym ta lista nie powinna być traktowana jako ostateczna. Selektywne blokowanie domen Facebooka nie jest oficjalnie obsługiwane przez Workplace, więc domeny zostały podane wyłącznie w celach referencyjnych.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad dostępem do Workplace w sieci firmowej, możesz dodać do listy zatwierdzonych zakresy adresów IP serwerów internetowych Facebooka, z których świadczona jest usługa Workplace.
Aby uzyskać dokładną i aktualną listę adresów IP serwerów internetowych Facebooka, możesz skorzystać z numeru AS (Autonomous System) Facebooka: AS32934. Przykład:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Czy ta informacja była pomocna?