Konfiguracja sieci

Aby każdy w organizacji mógł korzystać z Workplace, konieczne może być skonfigurowanie sieci, aby zezwolić na dostęp z określonych domen i zakresów adresów IP. Więcej informacji o konfiguracji sieci znajdziesz w Centrum zasobów dla klientów.