Jak przyznać niestandardowe uprawnienia dostępu do kart w obszarze Statystyki w Workplace?

Administratorzy systemu mogą tworzyć niestandardowe role administratorów w celu przyznania użytkownikom uprawnień dostępu do różnych kart w obszarze Statystyki.
Po utworzeniu niestandardowej roli administratora możesz przyznać jej następujące samodzielne uprawnienia:
  • Wyświetlaj statystyki aktywności – użytkownicy, którym przyznano takie uprawnienia, będą mieli dostęp do wszystkich kart w obszarze Statystyki.
  • Wyświetlaj statystyki postów i zarządzaj kampaniami – gdy użytkownicy z takimi uprawnieniami klikną Panel administratora, mogą uzyskać dostęp do postów z sekcji po lewej stronie Workplace.
W przypadku postów opcja pomiaru i monitorowania danych jest dostępna od 15 listopada 2019 r., a w przypadku pozostałych kart – od 18 sierpnia 2019 r.
Uwaga: Statystyki będą obejmować dane z ostatnich 2 lat. Dane starsze niż 2 lata będą usuwane.
Czy ta informacja była pomocna?