Jak utworzyć grupę Workplace na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced. Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera może utworzyć grupę na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail. Obecnie można importować jedynie grupy e-mail Microsoft i G Suite.
Można utworzyć nawet 500 grup Workplace na podstawie grup e-mail Microsoft i G Suite. Aby utworzyć grupę na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail:
  1. W Panelu administratora kliknij kolejno Grupy > Utwórz wiele grup > Utwórz grupy z listy e-mail.
  2. Kliknij Rozpocznij.
  3. Wybierz konto, a następnie wskaż listy dystrybucyjne, na podstawie których chcesz utworzyć grupę lub grupy.
  4. Kliknij Kontynuuj tworzenie [liczba] grup.
  5. Zmień administratorów grupy, zmieniając administratorów grupy e-mail Microsoft lub G Suite. W grupie w Workplace będzie można dodać nowych administratorów lub moderatorów.
  6. Kliknij Gotowe.
  7. Edytuj ustawienia grupy lub grup, a następnie kliknij Kontynuuj tworzenie [liczba] grup.
  8. Kliknij Utwórz grupy.
Uwaga: Zmiany w grupach Workplace nie będą miały zastosowania do odpowiadających im grup e-mail Microsoft i G Suite. Jednak dodanie osób do grup e-mail Microsoft lub G Suite spowoduje automatyczne dodanie ich do odpowiadających im grup Workplace. Usunięcie osób z grup e-mail Microsoft lub G Suite nie spowoduje usunięcia ich z odpowiadających im grup Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?