Konfigurowanie integracji z usługą Dropbox w Workplace

Integracja z usługą Dropbox umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji Dropbox bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku Dropbox bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Dropbox z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do swoich plików i widzą, kto się czym zajmuje.
  1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace na komputerze.
  2. Wyszukaj Dropbox.
  3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
  4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Kliknij przycisk OK.
  5. Zaloguj się do konta Dropbox.
  6. Na pytanie, czy chcesz udostępnić Workplace Facebooka na swoim koncie Dropbox, kliknij Zezwól.
  7. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą Dropbox zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Czy ta informacja była pomocna?