Konfigurowanie funkcji Mało istotne i Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Microsoft Outlook na potrzeby Workplace

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby e-maile z Workplace nie trafiały do folderu Mało istotne w programie Microsoft Outlook, użyj polecenia cmdlet środowiska PowerShell w usłudze Exchange Online i utwórz dwie reguły transportu poczty:
> New-TransportRule -Name "E-maile z Workplace (pomijanie) – Priorytetowa skrzynka odbiorcza" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "E-maile z Workplace będą kierowane do Skrzynki odbiorczej lub Priorytetowej skrzynki odbiorczej, nie do folderu Mało istotne ani Inne w Exchange Online"
> New-TransportRule -Name "E-maile z Workplace (pomijanie) – Mało istotne" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "E-maile z Workplace będą kierowane do Skrzynki odbiorczej lub Priorytetowej skrzynki odbiorczej, nie do folderu Inne w Exchange Online"
Czy ta informacja była pomocna?