Konfigurowanie integracji z usługą Microsoft SharePoint w Workplace

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Integracja z usługą Sharepoint umożliwia udostępnianie zawartości plików z aplikacji SharePoint Online bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej zawartości takiej jak dokumenty, strony i pliki w usłudze SharePoint Online bez opuszczania Workplace. Ponadto możesz połączyć folder SharePoint Online z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy zyskają łatwy dostęp do swoich plików i zobaczą, kto się czym zajmuje.
Jeśli jesteś administratorem:
  1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
  2. Wyszukaj SharePoint.
  3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace.
  4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij OK.
  5. Zaloguj się do swojego konta Microsoft – musisz być administratorem konta, aby ukończyć ten proces.
  6. W odpowiedzi na pytanie, czy chcesz udostępnić Workplace Facebooka na swoim koncie, kliknij Zezwól.
  7. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą SharePoint zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Uwaga: Twoi współpracownicy będą mogli zobaczyć podgląd udostępnionego przez Ciebie pliku, jeśli będą mieli stosowne uprawnienia w SharePoint. Jeśli nie będą mogli wyświetlić zawartości w SharePoint, nie zobaczą podglądu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?