Dodawanie pracownika obsługi do Workplace

Pomoc dotycząca komputerów
Możesz dodać pracowników obsługi bezpośrednio do Workplace lub dodać konta Workplace, które zostały już utworzone, do Obsługi klienta.
Aby dodać pracownika obsługi bezpośrednio do Workplace:
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
 2. Kliknij Frontline Obsługa klienta.
 3. Kliknij Dodaj osoby w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Utwórz nowy profil.
 4. Wprowadź co najmniej jedno imię i nazwisko, a następnie kliknij Dodaj.
  • Jeśli podasz adres e-mail, dana osoba otrzyma zaproszenie do aktywowania swojego konta za pośrednictwem adresu e-mail.
  • Jeśli nie podasz adresu e-mail, użyjesz kodu dostępu, aby wysłać zaproszenie do Workplace.
Aby dodać istniejące konta Workplace do Obsługi klienta:
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
 2. Kliknij Frontline Obsługa klienta.
 3. Kliknij Dodaj osoby w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Dodaj istniejące profile.
 4. Wprowadź imiona i nazwiska pracowników, a następnie kliknij je, gdy pojawią się w menu rozwijanym.
  • Możesz także kliknąć Importuj plik, aby dodać do Obsługi klienta kilka osób jednocześnie.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie