Co się stanie, jeżeli włączę w obrębie grupy w Workplace opcję Niestandardowa integracja?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Jeżeli włączysz w obrębie grupy opcję Niestandardowa integracja, wówczas integracje będą mogły uzyskać dostęp do informacji o Twojej grupie, takich jak członkowie grupy czy treści poprzednio udostępniane w grupie. Może to również spowodować włączenie integracji na potrzeby przesyłania wiadomości do członków grupy za pośrednictwem bota w Czacie Workplace.
Sposób, w jaki integracja wykorzystuje te informacje, zależy od funkcjonalności, którą próbuje zapewnić integracja.
Po włączeniu w obrębie grupy opcji Niestandardowa integracja zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające dodatkowe wyjaśnienie, do jakich informacji integracja będzie mieć dostęp.
Czy ta informacja była pomocna?