Jakie są dostępne częstotliwości ponownego uwierzytelniania w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
W konfiguracji Workplace można włączyć monitowanie o test SAML: codziennie, co trzy dni, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub nigdy. Minimalny okres testu SAML dla aplikacji mobilnych wynosi jeden dzień.
Można także wymusić zresetowanie okresu testu SAML dla wszystkich użytkowników, korzystając z przycisku: Wymuś ponowne uwierzytelnianie teraz.
Dowiedz się więcej o logowaniu jednokrotnym w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?