Jakie są wymagania składnika Active Directory Sync w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Wymagania składnika AD Sync są następujące:
  • Instalację oprogramowania musi wykonywać użytkownik z uprawnieniami administratora domeny AD.
  • Składnik AD Sync wymaga do działania systemu Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016. Inne konfiguracje mogą działać (jeśli ustawieniem języka systemu operacyjnego jest en_US), ale nie są obsługiwane przez Workplace.
  • Składnik AD Sync wymaga komputera przyłączonego do tej samej domeny AD (z tym samym kontrolerem), do której należą użytkownicy Workplace. Jeśli użytkownicy Workplace należą do wielu domen AD, może być konieczne wykonanie procedury instalacji i konfiguracji składnika AD Sync na serwerze w każdej z tych domen.
  • Następujące składniki oprogramowania Microsoft są wymagane i zostaną zainstalowane wraz ze składnikiem AD Sync (jeśli nie są już zainstalowane na serwerze): .NET Framework 4.5.2 oraz SQL Server 2014 Express LocalDB (uproszczona wersja SQL Server Express) na potrzeby przechowywania danych użytkowników. Wymagana jest instalacja wszystkich poprawek zbiorczych.
  • W przypadku każdej grupy użytkowników, których dane mają być synchronizowane z Workplace Facebooka, należy określić: nazwę wyróżniającą wpisu głównego w katalogu Active Directory zawierającym użytkowników bądź filtr LDAP lub grupę usługi Active Directory umożliwiające identyfikację użytkowników, których dane mają być synchronizowane z Workplace.
  • Kontroler domeny musi obsługiwać połączenia LDAPS (SSL) przez port 636.
Czy ta informacja była pomocna?