Jak usunąć konto lub plan Workplace jako administrator?

Co się stanie, kiedy usunę konto lub plan Workplace?
Usunięcie konta użytkownika:
 • Działanie to jest nieodwracalne.
 • Uniemożliwia ponowne zalogowanie się do Workplace.
 • Użytkownik zniknie z sekcji Osoby w Panelu administratora.
 • Posty, komentarze, wiadomości i komentarze do jego postów zostaną trwale usunięte.

Usunięcie całego planu Workplace:
 • Działanie to jest nieodwracalne.
 • Wszystkie konta, treści, posty, komentarze, wiadomości i inne dane w ramach Workplace zostaną trwale usunięte.
 • Zarówno Ty, jak i wszyscy członkowie tego planu Workplace natychmiast utracicie dostęp.

Jak usunąć konto użytkownika z Workplace?
Jeśli jesteś administratorem Workplace, możesz usunąć konta tylko tych użytkowników, do których nigdy nie zgłoszono praw albo które są w danej chwili nieaktywne. Jeśli nie widać opcji usunięcia konta, należy je najpierw dezaktywować. Jeśli chcesz usunąć dostęp do konta użytkownika, ale nie chcesz wykasować jego danych, możesz dezaktywować konto.
Z poziomu komputera:
 1. Kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Osoby.
 3. Dotknij osoby, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij .
 5. Kliknij Dezaktywuj konto.
 6. Kliknij opcję Potwierdź.
Uwaga: Jeśli usuniesz konto Workplace pracownika:
 • Współpracownicy nie będą widzieć tego konta w Workplace.
 • Usunięcie wszystkich opublikowanych przez daną osobę treści może zająć do 90 dni.
 • Treści innych użytkowników, które zależą od treści usuniętych użytkowników (np. komentarze do ich postów), również zostaną usunięte.
 • W okresie usuwania tych informacji będą one niedostępne dla innych użytkowników Workplace.
 • Niektóre działania w Workplace nie są przechowywane na kontach użytkowników. Na przykład współpracownik może zachować wiadomości od usuniętego konta.
 • Użytkownicy zostaną usunięci z grup, a ich uprawnienia administratorów przepadną. Pamiętaj, że jeśli postanowisz ponownie aktywować konto użytkownika w ciągu 14 dni od usunięcia, uprawnienia administracyjne zostaną przywrócone tej osobie.

Jak usunąć cały plan Workplace?
Z poziomu komputera:
 1. Przejdź do Panelu administratora w lewym obszarze nawigacyjnym.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Usuń tę instancję Workplace.
 4. Wpisz nazwę swojej firmy.
 5. Kliknij Zaznacz pole.
 6. Kliknij Usuń tę instancję Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?