Jak usunąć konto lub plan Workplace jako administrator?

Co się stanie, kiedy usunę konto lub plan Workplace?
Usunięcie konta użytkownika:
 • Działanie to jest nieodwracalne.
 • Uniemożliwia ponowne zalogowanie się do Workplace.
 • Użytkownik zniknie z sekcji Osoby w Panelu administratora.
 • Posty, komentarze, wiadomości i komentarze do jego postów zostaną trwale usunięte.

Usunięcie całego planu Workplace:
 • Działanie to jest nieodwracalne.
 • Wszystkie konta, treści, posty, komentarze, wiadomości i inne dane w ramach Workplace zostaną trwale usunięte.
 • Zarówno Ty, jak i wszyscy członkowie tego planu Workplace natychmiast utracicie dostęp.

Jak usunąć konto użytkownika z Workplace?
Jeśli jesteś administratorem Workplace, możesz usunąć konta tylko tych użytkowników, do których nigdy nie zgłoszono praw albo które są w danej chwili nieaktywne. Jeśli nie widać opcji usunięcia konta, należy je najpierw dezaktywować. Jeśli chcesz usunąć dostęp do konta użytkownika, ale nie chcesz wykasować jego danych, możesz dezaktywować konto.
Z poziomu komputera:
 1. Kliknij Panel administratora.
 2. Kliknij Osoby.
 3. Dotknij osoby, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij .
 5. Kliknij Dezaktywuj konto.
 6. Kliknij opcję Potwierdź.
Uwaga: Jeśli usuniesz konto Workplace pracownika:
 • Współpracownicy nie będą widzieć tego konta w Workplace.
 • Usunięcie wszystkich opublikowanych przez daną osobę treści może zająć do 90 dni.
 • Treści innych użytkowników, które zależą od treści usuniętych użytkowników (np. komentarze do ich postów), również zostaną usunięte.
 • W okresie usuwania tych informacji będą one niedostępne dla innych użytkowników Workplace.
 • Niektóre działania w Workplace nie są przechowywane na kontach użytkowników. Na przykład współpracownik może zachować wiadomości od usuniętego konta.
 • Użytkownicy zostaną usunięci z grup, a ich uprawnienia administratorów przepadną. Pamiętaj, że jeśli postanowisz ponownie aktywować konto użytkownika w ciągu 14 dni od usunięcia, uprawnienia administracyjne zostaną przywrócone tej osobie.

Jak usunąć cały plan Workplace?
Z poziomu komputera:
 1. Przejdź do Panelu administratora w lewym obszarze nawigacyjnym.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Usuń Workplace.
 4. Wpisz nazwę swojej firmy i wypełnij formularz.
 5. Kliknij Usuń tę instancję Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?