API oraz boty

Twórz niestandardowe boty, aby pomóc współpracownikom jak najlepiej wykorzystać czas spędzany w Workplace, albo zapoznaj się z Graph API, aby wysyłać i odbierać dane w zaprogramowany sposób.