Jak pobrać film przesłany do grupy w Workplace?

Możesz pobierać filmy na komputerze.
Aby pobrać film przesłany do grupy w Workplace:
  1. Z poziomu grupy przejdź do filmu, który chcesz pobrać.
  2. Dotknij filmu, który chcesz pobrać.
  3. Kliknij w prawym górnym rogu i wybierz Pobierz film.
Pobieranie filmów może nie być dostępne, jeśli administrator włączył w danej społeczności Workplace Zarządzanie prawami do filmu.
Czy ta informacja była pomocna?