Jak wygląda synchronizacja danych między składnikiem AD Sync a katalogiem Windows w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Składnik AD Sync przeprowadza jednokierunkową replikację grupową danych profilowych wybranych użytkowników. Nie zapisuje danych z powrotem w usłudze katalogowej. Gdy skonfigurujesz składnik AD Sync w taki sposób, aby wysyłał do usługi AD zapytania dotyczące zbioru użytkowników, którym chcesz przyznać dostęp do Workplace, będzie on co trzy godziny synchronizował dane kont między usługą AD a Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?