Uprawnienia dotyczące integracji

Udostępnienie pliku w Workplace za pomocą integracji z usługą przechowywania w chmurze nie ma wpływu na uprawnienia dotyczące tego pliku. Jeżeli członek Twojej społeczności Workplace nie ma pozwolenia na wyświetlenie pliku, nie zobaczy jego podglądu ani nie będzie mieć dostępu do jego zawartości.

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby zobaczyć integracje, które mają dostęp do Twoich danych, przejdź do opcji Integracje w Panelu administratora. Znajdziesz tam integracje włączone dla swojego konta Workplace.
Na tej stronie zobaczysz wszystkie integracje włączone przez administratorów, które mają dostęp do niektórych Twoich informacji. Są to między innymi integracje stworzone przez firmy zewnętrzne oraz niestandardowe integracje skonfigurowane przez administratorów Twojej organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są te integracje i do jakich informacji mają dostęp, skontaktuj się z administratorem Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby sprawdzić, do których uprawnień mają dostęp włączone integracje:
  1. W Panelu administratora kliknij kolejno Integracje > Uprawnienia i dane.
  2. Następnie będziesz mieć możliwość zobaczenia wszystkich integracji włączonych w społeczności. Po kliknięciu poszczególnych integracji będzie można zobaczyć, do których uprawnień mają one dostęp. Będzie również można zmienić te uprawnienia.
Uwaga: W przypadku tokenów dostępu do niestandardowych integracji uprawnienia niewykorzystane w ostatnich 60 dniach zostaną cofnięte, a administratorzy społeczności otrzymają powiadomienie. Administratorzy zobaczą powiadomienie w Panelu uprawnień integracji w Panelu administratora, kiedy uprawnienia dla niestandardowej integracji zostaną zmienione wskutek tej procedury.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli plik jest dostępny dla wszystkich osób w organizacji, współpracownicy z włączoną integracją przechowywania w chmurze na swoich kontach Workplace mogą wyświetlić szczegółowy podgląd i tytuł pliku. Jeśli plik nie jest dostępny publicznie, pracownik zobaczy monit o połączenie swojego konta w celu określenia, czy ma uprawnienia do wyświetlania tytułu i podglądu w Workplace.
Workplace będzie wyświetlać podgląd i/lub nazwę tylko osobom, które mają uprawnienia do wyświetlenia pliku. W celu wyświetlenia podglądu konieczne jest włączenie integracji.
Uwaga: Podgląd pliku integracji zawartości nie działa w przypadku grup wielofirmowych. Pliki będą nadal widoczne jako linki URL.
Podgląd nie jest dostępny w przypadku plików zaszyfrowanych lub chronionych hasłem.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli zmienisz uprawnienia dotyczące pliku z prywatnych/dostępnych tylko dla niektórych osób na publiczne/dostępne dla wszystkich w firmie:
  • Użytkownicy Workplace Advanced:
Podczas tworzenia posta plik nie był publicznie dostępny, więc inni pracownicy zobaczą tylko ikonę typu pliku i będą musieli potwierdzić, że mają uprawnienia do jego wyświetlenia. Tylko osoby z takimi uprawnieniami będą mogły wyświetlić podgląd i uzyskać dostęp do pliku. Zmiana ustawień na publiczne nie wpłynie na uprawnienia do podglądu, ale wszyscy będą mogli uzyskać dostęp do pliku.
  • Użytkownicy Workplace Essential:
Tylko współpracownicy z takimi uprawnieniami i włączoną integracją będą mogli wyświetlić podgląd i uzyskać dostęp do pliku. Zmiana ustawień na publiczne nie wpłynie na podgląd, ale wszyscy będą mogli uzyskać dostęp do pliku. W celu wyświetlenia podglądu konieczne jest włączenie integracji.
Jeśli zmienisz uprawnienia dotyczące pliku z publicznych/dostępnych dla wszystkich w firmie na prywatne/dostępne tylko dla niektórych osób:
  • Użytkownicy Workplace Advanced:
Podczas tworzenia posta plik był dostępny publicznie, więc wszyscy będą mogli zobaczyć jego podgląd i/lub nazwę. Jeśli zmienisz uprawnienia na prywatne/dostępne tylko dla niektórych osób, uprawnienia do podglądu zawierającego obrazy nie zmienią się, ponieważ zostały one zarejestrowane podczas tworzenia posta. Jednak tylko osoby z uprawnieniami będą mogły uzyskać dostęp do pliku po kliknięciu linku. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o zalogowanie się do usług w chmurze.
  • Użytkownicy Workplace Essential:
Tak samo jak powyżej, o ile integracje są włączone.
Czy ta informacja była pomocna?