Integracje

Do skonfigurowania integracji na potrzeby instancji Workplace swojej organizacji wymagana jest rola administratora Workplace z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli chcesz powiązać folder usługi przechowywania w chmurze z grupą Workplace, musisz być administratorem tej grupy.
Konfiguracja i korzystanie z integracji
Udostępnianie zawartości z Workplace w innych witrynach