Konfigurowanie integracji z usługą Microsoft OneDrive w Workplace

Integracja z usługą OneDrive umożliwia łatwe udostępnianie plików z aplikacji OneDrive bezpośrednio do Workplace, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat pliku OneDrive bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder OneDrive z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do swoich plików i widzą, kto się czym zajmuje.
Jeśli jesteś administratorem:
  1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
  2. Wyszukaj OneDrive.
  3. Kliknij Konfiguruj w Workplace.
  4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij OK.
  5. Zaloguj się do swojego konta Microsoft – musisz być administratorem konta, aby ukończyć ten proces.
  6. Na pytanie, czy chcesz udostępnić Workplace Facebooka na swoim koncie, kliknij Zezwól.
  7. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą OneDrive zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Czy ta informacja była pomocna?