Kto może utworzyć incydent dotyczący sytuacji kryzysowej w Centrum bezpieczeństwa Workplace?

Tylko menedżer raportów o bezpieczeństwie może utworzyć incydent Centrum bezpieczeństwa w swojej instancji Workplace.
Menedżerów raportów o bezpieczeństwie wyznaczają administratorzy systemu. Aby dodać Operatorów raportów o bezpieczeństwie:
  1. W menu w lewej części Aktualności kliknij Panel administratora.
  2. Kliknij Centrum bezpieczeństwa.
  3. Kliknij Dodaj Menedżera raportów o bezpieczeństwie i wprowadź imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać.
  4. Kliknij Dodaj.
Administratorom systemu nie jest automatycznie przyznawany dostęp do Centrum bezpieczeństwa. Administrator musi najpierw wyznaczyć siebie jako menedżera raportów o bezpieczeństwie.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie