Jak włączyć integrację z usługą przechowywania w chmurze w mojej społeczności Workplace?

Jeśli jesteś administratorem Workplace Advanced, możesz włączyć integrację z usługą przechowywania w chmurze, przechodząc do Katalogu integracji i klikając Dodaj do Workplace.
Po skonfigurowaniu integracji z usługą przechowywania w chmurze członkowie Twojej społeczności zobaczą integrację na liście dostępnej w obszarze Integracje w grupach, których są administratorami. Administratorzy grup będą mogli połączyć folder znajdujący się w usłudze przechowywania w chmurze ze swoją grupą Workplace.
Jeśli korzystasz z Workplace Essential, możesz włączyć integrację z usługą przechowywania w chmurze, przechodząc do obszaru Integracje w dowolnej grupie Workplace, której jesteś administratorem. W tym miejscu można połączyć folder w usłudze przechowywania w chmurze z daną grupą Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?