Jak utworzyć i wysłać raport o bezpieczeństwie w Workplace?

Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced. Za tworzenie, wysyłanie i obsługę raportów o bezpieczeństwie pracowników wyłączną odpowiedzialność ponosi organizacja. Workplace i Facebook nie mogą widzieć ani podejmować żadnych działań w reakcji na odpowiedzi pracowników na raporty o bezpieczeństwie dla Workplace.
Raporty o bezpieczeństwie są dostępne w Panelu administratora.
Aby utworzyć raport o bezpieczeństwie:
 1. Kliknij Przejdź do raportów o bezpieczeństwie, a następnie wybierz Utwórz wydarzenie kryzysowe.
 2. Uzupełnij pole Typ kryzysu.
 3. Uzupełnij pola Nazwa, Lokalizacje i Pomocni użytkownicy. Jeśli chcesz dodać więcej informacji do wydarzenia kryzysowego, uzupełnij sekcję Informacje o wydarzeniu. Limit wynosi 200 znaków.
 4. Wybierz Wyświetl podgląd raportu o bezpieczeństwie, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać każdy typ powiadomienia w ramach raportu o bezpieczeństwie.
 5. Kliknij Gotowe, aby utworzyć wydarzenie kryzysowe.
 6. Kliknij + Dodaj osoby i wybierz metodę dodawania osób.
 7. Powinna pojawić się lista dodanych osób. Po dodaniu osób tą metodą możesz ponownie kliknąć Dodaj osoby, aby zaimportować więcej osób.
 8. Aby wybrać z listy osoby, z którymi chcesz się kontaktować, kliknij pole wyboru obok imienia i nazwiska każdej z nich lub zaznacz wszystkie.
 9. Kliknij Wyślij raport o bezpieczeństwie i wybierz kanał powiadomień, którego chcesz używać do kontaktu.
 10. Kliknij Wyślij raport o bezpieczeństwie, aby potwierdzić wysłanie powiadomienia. Powiadomienie zostanie wysłane. Możesz wysłać powiadomienie ponownie w dowolnej chwili, klikając Wyślij raport o bezpieczeństwie.
 11. Status odpowiedzi będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym na podstawie ostatniej odpowiedzi danej osoby. Dalsze działania zależą od Twojej organizacji.
Uwaga: Raport o bezpieczeństwie zostanie przetłumaczony na język konta użytkownika w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?