Po włączeniu usługi G Suite nie mogę uzyskać dostępu do konta Workplace. Jak go odzyskać?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Jeśli po włączeniu usługi G Suite nie możesz uzyskać dostępu do konta, musisz najpierw przejść do konsoli administratora usługi G Suite. Następnie:
  1. Kliknij kolejno pozycje Apps (Aplikacje) > SAML Apps (Aplikacje SAML).
  2. Kliknij Workplace Settings (Ustawienia Workplace).
  3. Wybierz polecenie ON for everyone (Włącz dla wszystkich) lub ON for some organizations (Włącz dla niektórych organizacji) w zależności od preferencji.
Pamiętaj, że zastosowanie zmian może zająć do 24 godzin. Nie otrzymasz powiadomienia o ich wprowadzeniu.
Czy ta informacja była pomocna?