Jak odnaleźć dane grupy wielofirmowej?

Ten artykuł dotyczy tylko administratorów społeczności Workplace Premium.

Jeżeli Twój pracownik jest administratorem grupy wielofirmowej, firma ma dostęp do danych grupy za pośrednictwem interfejsu API Graph lub Panelu administratora.
Za pośrednictwem interfejsu API Graph:
Do czytania informacji od grupy wielofirmowej potrzebne są tokeny personifikacji. Token personifikacji należy wygenerować dla członka grupy wielofirmowej.
  • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
Za pośrednictwem Panelu administratora:
  • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
  • Administrator firmy może mianować siebie administratorem grupy wielofirmowej.
Jeżeli Twój pracownik jest członkiem grupy wielofirmowej, firma ma dostęp do danych grupy za pośrednictwem interfejsu API Graph lub Panelu administratora.
Za pośrednictwem interfejsu API Graph:
  • Administrator firmy może przeczytać dowolną zawartość w grupie wielofirmowej.
  • Administrator firmy może usunąć zawartość utworzoną przez pracowników firmy w grupie wielofirmowej.
  • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
Za pośrednictwem Panelu administratora:
  • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
  • Administrator firmy może poprosić o dołączenie do dowolnej grupy wielofirmowej, do której należą członkowie jego społeczności.


Czy ta informacja była pomocna?