Jak długo post może być oznaczony jako ważny w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Posty mogą być oznaczane jako ważne przez 7 dni. Dzień jest liczony jako przedział czasowy obejmujący 24 godziny, a nie jako dzień kalendarzowy.
Aby usunąć ważny post z górnej części Aktualności wcześniej niż zaplanowano:
  1. Przejdź do Panelu administratora.
  2. Kliknij kolejno Raporty > Zawartość.
  3. W sekcji Ważne posty kliknij Zobacz post, aby wyświetlić post, który chcesz usunąć.
  4. W menu rozwijanym posta kliknij Zakończ priorytet posta.
Uwaga: Użytkownicy mogą korzystać z funkcji Oznacz jako przeczytane, aby usunąć ważny post ze swoich Aktualności przed czasem wygaśnięcia ustalonym przez administratora.
Czy ta informacja była pomocna?