Jakie funkcje wdrażania oferuje plik MSI Czatu Workplace?

Microsoft Installer (MSI) to plik pakietu instalacyjnego używany przez system Windows do instalacji, przechowywania i usuwania programów.
Instalator oferuje następujące funkcje wdrażania Czatu Workplace:
  • Instalacja instalatora w plikach programu.
  • Konfiguracja ustawienia rejestru, tak aby instalator uruchamiał się po zalogowaniu.
  • Opcjonalne uruchomienie instalatora. Jeśli chcesz pominąć ten krok (bo na przykład plik MSI jest uruchamiany za pośrednictwem specjalnego systemu na wielu komputerach PC), wpisz komendę „START=N”, np.: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
  • Domyślnie aplikacja uruchomi się podczas pierwszego uruchomienia, co jest zalecane, ale potem możesz ją wyłączyć za pomocą msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" , co powoduje przejście instalatora w tryb dyskretny.
Czy ta informacja była pomocna?